Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І., Котик З.Д., Гузела М.В., Павлишин А.А., Анікіна Н.П., Писарчук С.І. // За ред. проф. В.Т. Нора. -Львів: Тріада плюс, 2002. - 280 с.

Запропонований курс лекцій підготовлений відповідно до університетської програми з навчальної дисципліни "Прокурорський нагляд в Україні". У ньому з'ясовується суть, завдання, предмет прокурорського нагляду, правові основи, функції та основні напрями діяльності української прокуратури. Висвітлено характеристику системи і структури органів прокуратури України, принципів її організації та діяльності, особливості служби в органах прокуратури.

Він буде корисний для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для працівників правоохоронних органів.

Рекомендовано до друку Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету.

Протокол №3 від 31 жовтня 2002 р.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
31 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВІРКИ 6169
32 ТЕМА 6. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ПЛАН // 1. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 3031
33 А. галузева приналежність. 2968
34 Б. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 3059
35 В. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНІВ 3210
36 2. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА // А. ОБ'ЄКТИ І ГАЛУЗЕВА ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 2827
37 Б.Предмет і завдання 2190
38 В.ПОВНОВАЖЕННЯ 1897
39 Г. ПРАВОВІ АКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 3895
40 Ґ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 2367
41 Д. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНУ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗЛОЧИНИ 2555
42 E. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ЗАСТОСУВАННЯМ ОРГАНАМИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ТА ВЧИНЕННЯМ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 2923
43 Є. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 2590
44 ТЕМА 7: КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ // 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 4784
45 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ І НАПРЯМИ КООРДИНАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ ДІЯЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 2672
46 3. РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 5010
47 ТЕМА 8: ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ // 1. ПОНЯТТЯ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ВИДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА 13603
48 2. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВОМУ СЛІДСТВІ 5470
49 3. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВИХ ДЕБАТАХ 7873
50 4. ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЇЇ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 7435
51 5. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СТАДІЯХ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ ВИРОКІВ, ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ 4676
52 ТЕМА 9: ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ // 1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 6171
53 2. ЗМІСТ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА 3394
54 ТЕМА 10: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ, А ТАКОЖ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНШИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОБМЕЖЕННЯМ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ГРОМАДЯН // 1. СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ТА ОБ'ЄКТИ НАГЛЯДУ 8032
55 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАЛЕЖНО ВІД ОБ'ЄКТА НАГЛЯДУ 3513
56 А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОЗБАВЛЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ 2565
57 Б. НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ В УСТАНОВАХ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ 1893
58 В. НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ, НЕ ПОВ'ЯЗАНОГО ІЗ ПОЗБАВЛЕННЯМ ВОЛІ 2164
59 Г. НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ПЕРЕБУВАННЯ ОСІБ У МІСЦЯХ, ДЕ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗАХОДИ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ СУДОМ 2504
60 Ґ. НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ 2418
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 3
Авторизація
Пошук