Головне меню
Головна Підручники Кримінально-виконавче право

Кримінально-виконавче право  • Кримінально-виконавче право України   ( 52 Статті )

    Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юри-К 82 дичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право, 2006. - 256 с.

    Підручник відповідає програмі курсу «Кримінально-виконавче право» і складається із Загальної і Особливої частин. У ньому розкривається поняття кримінально-виконавчого права, характеризується правовий статус засуджених, відображається роль міжнародних стандартів поводження із засудженими у ста­новленні вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється порядок і умови виконання та відбування всіх видів покарань та порядок звільнення від відбування покарань.

    Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних за­кладів.

     

Авторизація
Пошук