Головне меню
Головна Підручники Трудове право

Трудове право • Трудове право України   ( 91 Статті )

  Підручник підготовлено колективом авторів

 • Трудове право України: Академічний курс   ( 78 Статті )

  Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. горид. Т78 спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

  У підручнику на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування розкриваються основні інститути сучасного трудового права України. Буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, працівників юридичної і кадрової служби, профспілкових працівників та усіх, хто цікавиться трудовим правом.

   

 • Трудове право України // В. І. Прокопенко   ( 23 Статті )

  Трудове право України // В. І. Прокопенко  // Харків 2002

 • Трудове право України: Навчальний посібник   ( 126 Статті )

  Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2007. - 208 с.

  Посібник підготовлено на основі програми курсу "Трудове право України" з метою сприяння студентам вищих навчальних закладів у підготовці до складання іспитів з трудового права.

  Матеріал посібника подається у формі відповідей на окремі запитання, які зазвичай виносяться на іспити. Така структура є найбільш прийнятною для додаткового повторення отриманих під час навчального семестру знань, їх узагальнення та систематизації і складання іспиту.

  Посібник може бути корисним також аспірантам, викладачам, працівникам-практикам, а також усім, хто бажає отримати знання з трудового права.

   

 • Конспект лекцій з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”   ( 65 Статті )

  Конспект лекцій з курсу “ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

 • Конспект лекцій з трудового права   ( 14 Статті )

  Конспект лекцій з трудового права

Авторизація
Пошук