Головне меню
Головна Підручники Державне будівництво та місцеве самоврядування

Державне будівництво та місцеве самоврядування • Державне будівництво і місцеве самоврядування   ( 101 Статті )

  Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — X.: Пра­во, 2005. - 256 с.

  У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль­ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгляда­ються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Ре­спубліки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

  Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципаль­них службовців.

   

 • Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво   ( 103 Статті )

  Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та   місцеве самоврядування в Україні: Підручник. – Харків: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, 2002 – с.

  У пудручнику систематично викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розглядаються поняття державного будівництва і місцевого самоврядування як науки, її система та місце серед юридичних наук, основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. Аналізуються принципи організації та діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія з правоохо­рон­ними органами, об’єднан­нями громадян і трудовими колек­тива­ми.

  Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів і викладачів юридичних вузів і факультетів.


Авторизація
Пошук