Головне меню
Головна Підручники Сімейне право

Сімейне право • Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова,   ( 136 Статті )

  Сімейне право України: Підручник / Л. М. Баранова, С37 В. І. Борисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Бо-рисової та І. В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. — 200 с.

  Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивіль­ного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.

  Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і роз­глянуто основні питання курсу: сім’я, шлюб, особисті та майнові пра­вовідносини подружжя, права та обов’язки батьків і дітей, влашту­вання дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

  Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридич­них закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

   

Авторизація
Пошук