Головне меню
Головна Підручники Прокуратура

Прокуратура • Прокурорський нагляд в Україні   ( 84 Статті )

  Курочка М.Й., Каркач П.М. / Прокурорський нагляд в Україні: Підручник /МВС України, Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [За ред. проф. Е.О. Дідоренка]. -Луганськ, 2004. - 424 с.

  У підручнику розглядаються питання сутності прокурорського нагляду, його кети, завдань і функцій прокуратури, які закріплено в Конституції України та Законі України "Про прокуратуру".

  Підручник рекомендований для студентів юридичних навчаль­них закладів, а також для працівників прокуратури.

   

 • ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ   ( 69 Статті )

  ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. - Кол. авторів: Нор В.Т., Береський Я.О., Когутич І.І., Котик З.Д., Гузела М.В., Павлишин А.А., Анікіна Н.П., Писарчук С.І. // За ред. проф. В.Т. Нора. -Львів: Тріада плюс, 2002. - 280 с.

  Запропонований курс лекцій підготовлений відповідно до університетської програми з навчальної дисципліни "Прокурорський нагляд в Україні". У ньому з'ясовується суть, завдання, предмет прокурорського нагляду, правові основи, функції та основні напрями діяльності української прокуратури. Висвітлено характеристику системи і структури органів прокуратури України, принципів її організації та діяльності, особливості служби в органах прокуратури.

  Він буде корисний для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для працівників правоохоронних органів.

  Рекомендовано до друку Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету.

  Протокол №3 від 31 жовтня 2002 р.

   

 • Прокурорський нагляд в Україні   ( 96 Статті )

  Прокурорський нагляд в Україні. Підручник для юрид. вузів і факультетів (І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Ю.М. Грошевий та ін.). За ред. проф. Марочкіна І. Є., Каркача П. М. Харків 2004.

  У підручнику на основі чинного законодавства і прокурорської практики розглядається діяльність органів прокуратури України, наводяться визначення основних понять та категорій. Підручник розрахований на студентів, слухачів, курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Книга буде також корисною викладачам, правознавцям – практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавить діяльність органів прокуратури України.

   

Авторизація
Пошук