Головне меню
Головна Підручники Кримінальне право

Кримінальне право • Кримінальне право України: Загальна частина   ( 152 Статті )

  Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.


  У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права з урахуванням судової прак­тики висвітлюються основні питання Загальної частини криміналь­ного права України, а також даються короткі відомості про зарубіж­не кримінальне законодавство та основні напрями (школи) науки кримінального права. У другому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до ве­ресня 2004 р., а також нові постанови Пленуму Верховного Суду України, інші нормативні акти.


  Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих на­вчальних закладів, а також наукових і практичних робітників.

 • Кримінальне право України: Особлива частина   ( 90 Статті )

  Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

  У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, прак­тики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права.

  Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ви­щих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.


 • Кримінальне право України: Навч. посіб   ( 71 Статті )

  Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О М. Омельчук, В. М. Ярін та ін.—За ред О. М. Омельчука. — К.: Наукова думка; Прецедент, 2004. — 297 с.

  У навчальному посібнику системно та у відповідності до чинного Кримінального кодексу України викладено питання Загальної частини кримінального права, та основні положення його Особливої частини

  Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних навчальних за­кладів та юридичних факультетів навчальних закладів неюридичного профілю

   

 • Кримінальне право України. Загальна частина   ( 88 Статті )

  Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с

  У підручнику відповідно до програмових вимог вивчення курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» висвітлюються питання Загальної частини кримінального права з урахуванням нового кримінального законодавства.

  У додатку подано нормативні акти та постанови Пленуму Верховного Суду України, література, рекомендована до вивчення відповідних тем курсу, а також короткий словник латинських кримінально-правових термінів та висловів-

  Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів та факультетів, працівників суду та правоохоронних органів.

   

Авторизація
Пошук