Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2

Сафулько С. Ф. / Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; За заг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 2. — 832 с

У досягненні мети стати адвокатом допоможе Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката. У ньому адвокати-практики на основі Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів дають практичні поради стосовно тих питань, які чекають майбутніх адвокатів.

Енциклопедичний довідник складається з двох частин.

У частині першій містяться матеріали з історії становлення адвокатури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

У частині другій містяться матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічного, земельного законодавства, а також довідковий матеріал до двох частин.

Видання допоможе під час підготовки до іспитів тим, хто готується стати адвокатом, та вже практикуючим адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями цієї галузі.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
91 14.4. Правове становище державної податкової адмі­ністрації (інспекції). Закон України «Про державну податкову службу в Україні». 2526
92 14.5. Оподаткування прибутку підприємств. Правова допомога підприємствам при веденні справ з оподаткування прибутку підприємств. 2606
93 14.6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ. 3188
94 14.7. Прибутковий податок із громадян. Неоподаткову­ваний мінімум доходів громадян. Правова допомога громадянам платникам податків. 3166
95 14.8. Податок із транспортних засобів, юридична допо­мога адвоката у таких справах. 1780
96 14.9. Правове регулювання місцевих податків та зборів, юридична допомога адвоката. 4448
97 14.10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють стягнення державного мита. 3207
98 14.11. Обов'язкові платежі в бюджет від адвокатської практики. Нормативна база для цих платежів. 2354
99 14.12. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ. 3357
100 14.13. Оскарження рішень державних органів, які упов­новажені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ. 3335
101 14.14. Законодавство про митну справу. Правове становище митних органів. Митний кодекс України. Ведення адвокатом справ про контрабанду. 4433
102 14.15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах. 3506
103 14.16. Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу України. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках. 1816
104 14.17. Відповідальність за порушення митного законо­давства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ. 7563
105 14.18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 17848
106 14.19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудита в адвокатській діяльності. 11661
107 14.20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його сутність та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ. 4652
108 14.21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України. 3613
109 14.22. Правове становище органів державного казначейства та їх функції. 2470
110 15. Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо) // 15.1. Суб'єкти права власності на землю. їх права, обов'язки. Захист права власності на землю. 2695
111 15.2. Право та види власності на землю. Спільна й сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність. 9645
112 15.3. Позбавлення права власності на землю та на право користування землею. Порядок розгляду спорів і правова допомога адвоката у таких справах. 5460
113 15.4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката при розгляді справ цієї категорії. 4720
114 15.5. Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги. Спори з цих питань, порядок вирішення, правова допомога адвоката. 3018
115 15.6. Приватизація землі. Спори з цих питань та порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката у таких справах. 3613
116 15.7. Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок. Розгляд спорів з цих питань та правова допомога адвоката. 7859
117 15.8. Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків. Правова допомога адвоката у цих справах. 3097
118 15.9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. її види, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок розгляду. Юридична допомога адвоката. 4794
119 15.10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність за порушення у цій галузі. Юридична допомога адвоката. 3726
120 15.11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок надання юридичної допомоги адвокатом. 3153
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 6
Авторизація
Пошук