Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 14.20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його сутність та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ.

14.20. Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його сутність та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
305

14.20. Законодавство про валютне регулювання і валют­ний контроль, його сутність та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ.

В Україні діє Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі — Декрет) від 9 лютого 1993 р. № 15-93.

Згідно з Декретом, резиденти і нерезиденти мають право бути власниками ва­лютних цінностей, що перебувають на території України. Резиденти мають право бути власниками також валютних цінностей, що знаходяться за межами України, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Валюта України, відповідно до положень Декрету, є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України.

Порядок ввезення, переказування і пересилання з-за кордону, а також виве­зення, переказування і пересилання за кордон резидентами і нерезидентами ва­люти України визначається Національним банком України. Суми у валюті Ук­раїни, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон, можуть бути вільно вивезені, переслані, переказані назад в Україну.

Національний банк України у сфері валютного регулювання:

здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної політики України;

складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті упов­новажених банків нерезидентам;

видає у межах, передбачених Декретом, обов'язкові для виконання норма­тивні ак

ти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;

нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;

установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно із ст. 8 Декрету;

установлює за погодженнями з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах повно­важень, визначених Декретом.

Національний банк України є головним органом валютного контролю, що:

здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених Декретом до компетенції інших державних органів;

забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з Декретом та іншими актами валютного законодав­ства України.

Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштово­го зв'язку, які отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи.

Державна податкова інспекція України здійснює фінансовий контроль за ва­лютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами на території України.

Міністерство зв'язку України здійснює контроль за додержанням правил пошто­вих переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.

Державний митний комітет України здійснює контроль за додержанням пра­вил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук