Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2 15.4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката при розгляді справ цієї категорії.

15.4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката при розгляді справ цієї категорії.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2
279

15.4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення. Правова допомога адвоката при розгляді справ цієї категорії.

Земельні спори вирішуються судами, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користу­вання і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності гро­мадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населе­них пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користу­ванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.

Земельні спори розглядаються органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня подання заяви за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору мо­же мати місце лише з поважних причин. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляд

і земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.

У рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначається порядок його виконання. Рішення пере­дається сторонам у 5-денний термін з часу його прийняття.

Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право: знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді зе­мельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, да­вати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

Рішення відповідних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів, органів місцевого самоврядування вступає в силу з моменту його прийняття. Ос­карження зазначених рішень у суді призупиняє їх виконання. Виконання рішен­ня щодо земельних спорів здійснюється органом, який прийняв це рішення. Ви­конання рішення не звільняє порушника від відшкодування збитків або втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва внаслідок порушен­ня земельного законодавства. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений вищестоящим орга­ном або судом.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук