Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.2

Сафулько С. Ф. / Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; За заг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 2. — 832 с

У досягненні мети стати адвокатом допоможе Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката. У ньому адвокати-практики на основі Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів дають практичні поради стосовно тих питань, які чекають майбутніх адвокатів.

Енциклопедичний довідник складається з двох частин.

У частині першій містяться матеріали з історії становлення адвокатури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

У частині другій містяться матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічного, земельного законодавства, а також довідковий матеріал до двох частин.

Видання допоможе під час підготовки до іспитів тим, хто готується стати адвокатом, та вже практикуючим адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями цієї галузі.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 Частина друга // 9. Господарське законодавство // 9.1. Поняття, зміст і загальні принципи господарської діяльності. Обмеження в здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності. 6063
2 9.2. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. 4122
3 9.3. Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи. Загальний порядок ліквідації. 3514
4 9.4. Види та організаційно-правові форми підприємств. Майно підприємств. Об'єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства. 6369
5 9.5. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх створення та державна реєстрація. Установчі документи. Припинення діяльності господарських товариств. Надання адвокатом правової допомоги з цих питань. 6720
6 9.6. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі. 3315
7 9.7. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями. 2976
8 9.8. Поняття об'єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Промислово-фінансові групи. Холдингові компанії. 5158
9 9.9. Громадянин як суб'єкт господарювання. Особли­вості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 2305
10 9.10. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав. 6920
11 9.11. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів. 3015
12 9.12. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця. 2858
13 9.13. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Здійснення корпоративних прав держави. Реєстр корпоративних прав держави. 3360
14 9.14. Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов'язань. Надання адвокатом правової допомоги суб'єктам господарювання. 9468
15 9.15. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладання господарських договорів. Галузі та види господарської діяльності. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин. Спеціальний режим господарювання. 4124
16 9.16. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори та види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах. 4556
17 9.17. Система господарських судів України, їх компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж. Робота адвокатів у таких судах. 12244
18 9.18. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких справах. Судові витрати. 9047
19 9.19. Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов'язки. 6937
20 9.20. Докази у господарському процесі. Подання доказів. Робота адвоката на цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних господарських судів. 6222
21 9.21. Розгляд справ по суті у господарських судах. Робота адвоката під час судового розгляду. Виконання на території іноземних держав рішень господарських судів України. 8483
22 9.22. Оскарження рішень, ухвал господарських судів. Строки, порядок, наслідки. Перегляд рішень господарських судів за нововиявленими обставинами. Виконання рішень господарського суду. Робота адвоката на цих стадіях господарського процесу. 14472
23 10. Законодавство про працю // 10.1. Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника. 3686
24 10.2. Співвідношення міжнародних угод про працю і законодавства України. 6289
25 10.3. Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають при його укладенні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат при розв'язанні таких спорів. 6688
26 10.4. Трудовий договір: строки та порядок його укладення. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів, та участь адвоката в наданні правової допомоги у таких справах. 3443
27 10.5. Підстави і порядок розірвання трудової угоди. Трудові спори з цих питань та правова допомога адвоката у таких справах. 3505
28 10.6. Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога, яку може надати адвокат у таких справах. 5969
29 10.7. Робочий час та час на відпочинок. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні. Правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. 5294
30 10.8. Право на відпустку. Види і тривалість відпусток. Участь адвоката у справах, що виникають при порушенні прав, пов'язаних з відпусткою. 13698
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6
Авторизація
Пошук