Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: У 2 ч. / О. Д. Святоцький, Т Г. Захарченко, С Ф. Сафулько та ін.; Зазаг. ред. С. Ф. Сафулька. — К.: Видав­ничий Дім «Ін Юре», 2008. — Ч. 1. — 616 с.

У досягненні мети стати адвокатом допоможе Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката. У ньому адвокати-практики на основі Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів дають практичні поради стосовно тих питань, які чекають майбутніх адвокатів.

Енциклопедичний довідник складається з двох частин.

У частині першій містяться матеріали з історії становлення адвокатури, з цивільного, цивільного процесуального, кримінального, кримінально-процесуального законодавства.

У частині другій містяться матеріали з трудового, житлового, сімейного, екологічного, земельного законодавства, а також довідковий матеріал до двох частин.

Видання допоможе під час підготовки до іспитів тим, хто готується стати адвокатом, та вже практикуючим адвокатам, усім, хто цікавиться питаннями цієї галузі.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
91 4.19. Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати згідно з Конституцією України. Формуван­ня та повноваження Кабінету Міністрів України. 2837
92 4.20. Прокуратура України, її завдання, організація та порядок діяльності згідно з Конституцією України. 3451
93 4.21. Недоторканність людини, права заарештованого та затриманого. Оскарження затримання та порушення кримінальної справи. 3801
94 4.22. Політичні партії, громадські організації, профе­сійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій і громадських організацій згідно з Конституцією України. 13959
95 5. Цивільне право // 5.1. Цивільна правоздатність і дієздатність. Цивільна дієздатність фізичної особи. Повна цивільна дієздатність. Правові підстави надання повної цивільної дієздатності. 15193
96 5.2. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги закону, дотримання яких є необхідним для чинності правочину 25071
97 5.3. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою та неповнолітньою особою за межами їх цивільної дієздатності. 4435
98 5.4. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, або недієздатною особою. 3135
99 5.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману чи насильства. 4218
100 5.6. Цивільне представництво. Представництво за довіреністю. Форми і строки довіреності. 4810
101 5.7. Поняття позовної давності. Загальна і спеціальна позовна давність. Обчислення позовної давності. 9240
102 5.8. Поняття та види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. 8926
103 5.9. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. 3276
104 5.10. Право власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. 27703
105 5.11. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. Наслідки порушення переважного права купівлі частки у спільній власності. Строки позовної давності звернення до суду. Вимоги, які співвласник право якого порушено 4201
106 5.12. Право на особисте сільське господарство. Вирішення спорів щодо ведення особистого сільського господарства. 5683
107 5.13. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача. Захист права власника у суді. 4093
108 5.14. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Розмір відшкодування. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок непереборної сили або у стані крайньої необхідності. 3915
109 5.15. Особливості відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником. Підстави відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я чи смертю особи під час виконання договірних зобов'язань (договір перевезення 3123
110 5.16. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою або неповнолітньою особою. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми або неповнолітніми особами. Підготовка справи до розгляду. 4594
111 5.17. Особливості відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Наслідки відшкодування кількох джерел підвищеної небезпеки. Підготовка адвокатом справи до розгляду. 3773
112 5.18. Способи відшкодування майнової шкоди. Врахування вини потерпілого. Порядок відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я чи смертю потерпілого. 7351
113 5.19. Поняття та види спадкування. Право на спадкування. Усунення від спадкування. Час і місце відкриття спадщини. 15303
114 5.20. Підстави недійсності заповіту. Підготовка позову до суду. 7132
115 5.21. Прийняття спадщини. Строки її прийняття. Наслідки пропущеного строку. Відмова від прийняття спадщини та її наслідки. 7755
116 5.22. Призначення виконавця заповіту. Його повноваження. Строк чинності повноважень виконавця. 5571
117 6. Цивільно-процесуальне законодавство // 6.1. Дія цивільного процесуального закону в часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду. 10002
118 6.2. Принципи цивільного процесуального права. 4743
119 6.3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості та підсудності. 11642
120 6.4. Докази та засоби доказування. Обов'язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог. 6925
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 7
Авторизація
Пошук