Головна Монографії та посібники Адвокатура Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1 5.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману чи насильства.

5.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману чи насильства.

Адвокатура - Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката Ч.1
166

5.5. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману чи насильства.

Правові наслідки фіктивного або удаваного правочину.

Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (істотне значення мають обставини щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням; мотиви пра­вочину не мають істотного значення, крім випадків, встановлених законом), та­кий правочин визнається судом недійсним.

Обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть пе­решкодити вчиненню правочину, або якщо вона замовчує їх існування.

Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізич­ного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, виз­нається судом недійсним.

Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та мо­ральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.

Правові наслідки фіктивного правочину. Фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Правові наслідки удаваного прав

очину. Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

Якщо буде встановлено, що правочин був вчинений сторонами для прихован­ня іншого правочину, який вони насправді вчинили, відносини сторін регулю­ються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук