Головна Наукові статті Історія держави і права України

Історія держави і права України

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОПНИХ СУДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ХVII–ХVIІІ СТ. ) 5429
2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ АНТИЧНИМИ ДЕРЖАВАМИ СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ 3524
3 ДЕРЖАВОТВОРЧА КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДЖЕННЯ І ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ 5669
4 ЗДІЙСНЕННЯ СУДАМИ ВОЛОСЬКОГО ПРАВА СУДОЧИНСТВА У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ (XIII–XVIII ст.) 2616
5 МАҐДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ 4015
6 РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА ЧАСІВ АВСТРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ 2998
7 ОРГАНІЗАЦІЯ, СТРУКТУРА ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЗА СУДОВОЮ РЕФОРМОЮ 1864 р. В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ 3414
8 ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ АВСТРІЙСЬКИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОРГАНІВ У ГАЛИЧИНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII СТ. 2752
9 СУДЕБНИК 1468 РОКУ, ЙОГО СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 7943
10 ЛІБЕРІЯ В ПОЛЬСЬКІЙ КОЛОНІАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ 1560
11 ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ЩОДО ІНСТИТУТУ ПРОКУРАТУРИ В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ АВСТРІЇ І АВСТРО-УГОРЩИНИ (1849–1918 рр.) 3529
12 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОСАДИ ІНСТИГАТОРА (ПРОКУРОРА) НА ТЕРИТОРІЇ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 2595
13 ДО ПИТАННЯ ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ СТВОРЕННЯ ПРАВОВОГО ЗБІРНИКА “САКСОНСЬКЕ ЗЕРЦАЛО” 1933
14 ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС АВСТРІЇ 1812 РОКУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ 3956
15 ДЖЕРЕЛА, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ 1811 р. 9235
16 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ У РУСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ (1434–1569 РР.) 6111
17 ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ САКСОНСЬКО-МАҐДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА НА ФОРМУВАННЯ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ 2030
18 ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ГАЛИЧИНІ В СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА (1349–1569 рр.) 2816
19 ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРВНИХ СУДІВ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ (ІХ–ХІІ ст.) 4877
20 ПОКАРАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ У ГАЛИЧИНІ (1349–1569 РР.) 3556
21 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА АНАРХІЗМ В ПОЛЬЩІ НА ЗЛАМІ ХХ І ХХІ СТ. 1958
22 ПРАВОТВОРЧІСТЬ УРЯДІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДІЯЛЬНОСТІ 2159
23 РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА ЛИТОВСЬКИМИ СТАТУТАМИ 6210
24 ЛИТОВСЬКІ СТАТУТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 13698
25 ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДІВ У СИСТЕМІ ВЛАДИ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ 2926
26 КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА: ЇЇ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УТВЕРДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД У СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ УКРАЇНИ 22575
27 ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 5426
28 ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ СУДДІВ В УРЯДІ ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648-1657 рр.) 5638
29 СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КИЄВОРУСЬКОЇ І МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВ 2363
30 ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗНИЦЬ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 2220
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3
Авторизація
Пошук