Головне меню
Головна Підручники Римське право Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А.  Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського пра-ва, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяль-ності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосуван-ня, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійсню-вати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологіч-ний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та по-ліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико¬ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалаврського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викла-дачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною.Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с. 1989
2 ЗМІСТ 1794
3 ВСТУП 1840
4 ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 3595
5 ТЕМА 1. Поняття, система та предмет римського права. 23398
6 ТЕМА 2. Джерела римського права 31218
7 ТЕМА 3 Позови. 9532
8 ТЕМА 4 Особи 9761
9 ТЕМА 5 Сімейні правовідносини 17613
10 ТЕМА 6. Речі та їх класифікація. 20768
11 ТЕМА 7 Володіння 9134
12 ТЕМА 8 Право власності. 12117
13 ТЕМА 9 Права на чужі речі 9218
14 ТЕМА 10 Поняття та види зобов’язань 19077
15 ТЕМА 11 Сторони в зобов’язанні 6036
16 ТЕМА 12 Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання 7094
17 ТЕМА 13 Гарантії виконання зобов’язання 6221
18 ТЕМА 14 Припинення зобов’язання 4314
19 ТЕМА 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів. 10784
20 ТЕМА 16 Пакти 4107
21 ТЕМА 17 Зобов’язання нібито з контракту 5381
22 ТЕМА 18 Зобов’язання з деліктів та нібито з деліктів 9392
23 ТЕМА 19. Поняття та види спадкування 14138
24 ТЕМА 20. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси. 6061
25 ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 3466
26 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7241
 
Авторизація
Пошук