Головне меню
Головна Підручники Римське право Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А.  Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського пра-ва, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяль-ності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосуван-ня, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійсню-вати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологіч-ний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та по-ліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико¬ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалаврського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викла-дачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною.Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с. 1745
2 ЗМІСТ 1572
3 ВСТУП 1630
4 ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 3234
5 ТЕМА 1. Поняття, система та предмет римського права. 19314
6 ТЕМА 2. Джерела римського права 27471
7 ТЕМА 3 Позови. 8689
8 ТЕМА 4 Особи 9059
9 ТЕМА 5 Сімейні правовідносини 15314
10 ТЕМА 6. Речі та їх класифікація. 17894
11 ТЕМА 7 Володіння 8120
12 ТЕМА 8 Право власності. 11022
13 ТЕМА 9 Права на чужі речі 8419
14 ТЕМА 10 Поняття та види зобов’язань 17569
15 ТЕМА 11 Сторони в зобов’язанні 5529
16 ТЕМА 12 Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання 6445
17 ТЕМА 13 Гарантії виконання зобов’язання 5585
18 ТЕМА 14 Припинення зобов’язання 3727
19 ТЕМА 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів. 10013
20 ТЕМА 16 Пакти 3710
21 ТЕМА 17 Зобов’язання нібито з контракту 4862
22 ТЕМА 18 Зобов’язання з деліктів та нібито з деліктів 8506
23 ТЕМА 19. Поняття та види спадкування 12588
24 ТЕМА 20. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси. 5597
25 ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 3135
26 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 6439
 
Авторизація
Пошук