Головне меню
Головна Підручники Римське право Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб.

Агафонов С. А.  Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Римське право» присвячений розгляду теоретичних питань римського пра-ва, як окремої галузі права, та практичному застосуванню цих знань у діяль-ності юриста. Програма підготовлена з урахуванням норм стародавнього римського права в обсязі, необхідному для повного та глибокого опанування студентами основних положень щодо системи зазначеної галузі, основних нормативно-правових актів римської держави, практики їхнього застосуван-ня, звичаїв та традицій, що існували в римському суспільстві. Методичні вказівки допоможуть студентам зрозуміти особливості правової атмосфери тих часів із тим, щоб полегшити вивчення дисципліни та навчити здійсню-вати порівняльний аналіз сучасного та стародавнього права. Термінологіч-ний словник допоможе з’ясувати суть стародавніх римських термінів та по-ліпшить їхнє запам’ятовування. В навчальному посібнику широко вико¬ристовуються як вітчизняні, так і зарубіжні літературні джерела, а також пам’ятки римського права стародавніх часів.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів бакалаврського напряму спеціальності «Правознавство», а також аспірантів, викла-дачів і всіх, хто цікавиться даною дисципліною.Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 Агафонов С. А. Римське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 143 с. 1962
2 ЗМІСТ 1771
3 ВСТУП 1816
4 ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 3566
5 ТЕМА 1. Поняття, система та предмет римського права. 22933
6 ТЕМА 2. Джерела римського права 31050
7 ТЕМА 3 Позови. 9495
8 ТЕМА 4 Особи 9716
9 ТЕМА 5 Сімейні правовідносини 17496
10 ТЕМА 6. Речі та їх класифікація. 20472
11 ТЕМА 7 Володіння 9094
12 ТЕМА 8 Право власності. 12061
13 ТЕМА 9 Права на чужі речі 9177
14 ТЕМА 10 Поняття та види зобов’язань 19026
15 ТЕМА 11 Сторони в зобов’язанні 6007
16 ТЕМА 12 Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання 7056
17 ТЕМА 13 Гарантії виконання зобов’язання 6191
18 ТЕМА 14 Припинення зобов’язання 4273
19 ТЕМА 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів. 10746
20 ТЕМА 16 Пакти 4078
21 ТЕМА 17 Зобов’язання нібито з контракту 5352
22 ТЕМА 18 Зобов’язання з деліктів та нібито з деліктів 9349
23 ТЕМА 19. Поняття та види спадкування 14059
24 ТЕМА 20. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси. 6030
25 ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 3438
26 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7192
 
Авторизація
Пошук