Право соціального забеспечення України
Головне меню
Головна Підручники Право соціального забезпечення Право соціального забеспечення України

Право соціального забеспечення України

Право соціального забеспечення України (загальна частина) / Тарас Гарасимів / Дрогобич «Відродження» 2004

Ця книга покликана надати допомогу студентам (курсантам), які навчаються в юридичних закладах, так і студентам інших не юри­дичних закладів, котрі вивчають правознавство, в освоєнні навчаль-ного курсу «Право соціального забезпечення України». Вона дає їм чітке уявлення про значення, місце і роль права соціального забез­печення в регулюванні пенсійних та інших правовідносин, про взаємозв’язок права соціального забезпечення з іншими галузями права і знання кола суспільних відносин, що охоплені сферою регу-лювання соціального забезпечення, джерела і основну мету законо­давства України про соціальне забезпечення, вміння відмежовувати відносини, що регулюються нормами права соціального забезпечен­ня від правовідносин, що регулюються іншими галузями права; ана-лізувати, грамотно та обґрунтовано застосовувати норми про соці-альне забезпечення в практичній діяльності. Матеріал курсу тісно пов’язаний з іншими навчальними дисциплінами з інших галузей права України, таких як Конституційне право (у сфері реалізації громадянами своїх прав та виконання обов’язків, адміністративне право (управління у сфері соціального забезпечення), трудове право (соціальне забезпечення як результат трудової діяльності), фінансо­ве право (видатки на сферу соціального страхування) та іншими (цивільне, кримінальне, сімейне).

Книга розрахована на студентів, слухачів та курсантів навчаль­них юридичних та інших спеціалізованих освітніх закладів різних рівнів акредитації, а також викладачів, науковців та практичних працівників.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ (Загальна частина) 1978
2 ВСТУП 1444
3 Тема № 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 7119
4 Тема № 2. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 5476
5 Тема № 3. ПРЕДМЕТ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6051
6 Тема № 4 МЕТОДИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 5588
7 Тема № 5. СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3061
8 Тема № 6. ПРИНЦИПИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 16040
9 Тема №. 7. ФУНКЦІЇ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10593
10 Тема № 8. ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9316
11 Тема № 9. ПРАВОВІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4329
12 Тема № 10. ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 3051
13 Тема № 11. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 5388
14 Тема № 12. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9435
15 Тема № 13. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДЕРЖАВАХ 7049
16 Тема № 14. ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛЬНОТА: КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 4356
17 Тема № 15. ПОБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАІНІ: НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА 8310
18 СХЕМИ ТА ТАБЛИЦІ 6244
19 Тема № 1. Суть та значення соціального забезпечення 2147
20 Тема № 2. Право соціального забезпечення як галузь національного права 1529
21 Тема № 3. Предмет права соціального забезпечення 1155
22 Тема № 4. Метод права соціального забезпечення 988
23 Тема № 5. Система права соціального забезпечення 1074
24 Тема № 6. Принципи права соціального забезпечення 1180
25 Тема № 7. Функції права соціального забезпечення 1074
26 Тема № 8. Джерела права соціального забезпечення 1096
27 Тема № 9. Правові форми соціального забезпечення 1112
28 Тема № 10. Права людини в сфері соціального забезпечення 971
29 Тема № 11. Соціальне забезпечення: історичний аспект 985
30 Тема № 12. Міжнародно-правові стандарти у сфері соціального забезпечення 1051
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 2
Авторизація
Пошук