Головна Монографії та посібники Комерцiйне права Банкрутство: практичнi аспекти

Банкрутство: практичнi аспекти

Банкрутство: практичнi аспекти //Центр комерцiйного права

Практичним посiбником “Банкрутство: практичнi ас­пекти” Проект “Центр комерцiйного права”, що здiйсню-ється компанiєю “Делойт Туш Томатсу” за фiнансової пiд-тримки Агентства США з мiжнародного розвитку, продов­жує публiкацiю серiї видань для юристiв з актуальних пи­тань українського законодавства.

Посiбник з питань банкрутства має на метi, з одного бо­ку, сприяти розумiнню процедур вiдновлення платоспро-можностi боржника або визнання його банкрутом, а з дру­гого – слугувати практичним посiбником для пiдприємцiв, юристiв, державних службовцiв – усiх, хто має вiдношення до пiдприємництва в Українi.

Посiбник мiстить теоретичнi та практичнi матерiали щодо застосування законодавства про вiдновлення платос-проможностi боржника в Українi, iнформацiю щодо меха-нiзмiв виходу пiдприємства зi складного становища, проб­лем санацiї та лiквiдацiї, поняття мораторiю, вимог креди-торiв, реєстру вимог кредиторiв, мирової угоди тощо. У по-сiбнику фахiвцi дослiджували також економiчнi аспекти ре-органiзацiї неплатоспроможних пiдприємств.

Цей випуск буде корисним для юристiв та керiвникiв пiдприємств, арбiтражних керуючих, викладачiв та сту-дентiв вищих навчальних закладiв, а також широкого кола зацiкавлених осiб.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
31 Попереднi мiркування 1284
32 Правова та економiчна суть реєстру вимог кредиторiв 3686
33 Деякi малозгадуванi нюанси складання реєстру вимог кредиторiв (екзотичнi кредиторськi вимоги) 2142
34 Реєстр вимог кредиторiв “з погляду” учасникiв провадження у справi про банкрутство // Реєстр i боржник, або “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?” 1431
35 Реєстр i кредитори, або “Не питай, чого в мене заплаканi очi” 1348
36 Реєстр i розпорядник майна, або “за двома зайцями” 1275
37 Реєстр i власник, або “Розпрягайте, хлопцi, конi” 1205
38 Реєстр та iншi, або “Як умру то поховайте…” 1249
39 МИРОВА УГОДА У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО 4029
40 Мирова угода з погляду учасникiв провадження у справi про банкрутство // Мирова угода i арбiтражний керуючий, або “Хлiб наш щоденний дай нам сьогоднi” 1535
41 Мирова угода i боржник, або “Прости нам провини нашi, як i ми прощаємо винуватцям нашим” 1179
42 Мирова угода i кредитори, або “Не введи нас у спокусу” 1197
43 Мирова угода i власник, або “Визволи нас вiд лукавого” 1236
44 Мирова угода та iншi, або “Далi буде...” 1189
45 ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 5185
46 ТЕРМIНИ: 1556
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 2
Авторизація
Пошук