Мирова угода та iншi, або “Далi буде...”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
101

Мирова угода та iншi, або “Далi буде...”

Ще однiєю центральною фiгурою у процедурi мирової уго­ди виступає iнвестор (санатор). Метою iнвестора, на вiдмiну вiд власника, є отримання майна боржника у власнiсть за найменшою цiною i з найменшими ризиками. Тому й такти­ка iнвестора (санатора) має бути максимально обережною, “неспiшною”. Найважливiшим для iнвестора є зосередити увагу на “очищеннi” боржника вiд боргiв: “ Головне - не заро­бити, головне - не втратити”. Найкращий результат – перехiд цiлiсного майнового комплексу за розподiльчим балансом, затвердженим судом, iз зафiксованим судом набором обов’язкiв та прав правонаступника боржника. Бажано, щоб разом iз затвердженням Мирової Угоди було затверджено i лiквiдацiйний баланс самого боржника.

Крiм iнвесторiв, у процедурi мирової угоди є ще багато iнших осiб, якi - хто активно, а хто пасивно - приймають участь у процедурi. Єдине правило для всiх учасникiв провад­ження у справi про банкрутство – не залучати або залучати якомога менше адмiнiстрацiю. Бо можна втрати все.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук