Реєстр та iншi, або “Як умру то поховайте…”

Комерцiйне права - Банкрутство: практичнi аспекти
111

Реєстр та iншi, або “Як умру то поховайте…”

До iнших можна вiднести: державний орган з питань банкрутства, агенцiю з питань банкрутства, правоохо-роннi органи тощо. У цьому невеликому пiдпунктi буде розглянуто тiльки вiдношення до Реєстру мiсцевої грома­ди. Законодавець, сам того не бажаючи, цим Законом дав мiсцевим громадам потужнiший iнструмент наповнення мiсцевих бюджетiв, утворення нефiскальних джерел його поповнення, практично необмеженого впливу на вироб­ника, який знаходиться на межi та за межею платоспро-можностi, такий собi “ящик Пандори” для стимулювання мiсцевих олiгархiв i мiсцевих елiт. Саме з огляду на те, що механiзм банкрутства надає необмеженi можливостi мiсцевим громадам, не станемо давати нiяких рекомен-дацiй чиновникам.

Ідея цього пiдпункту така: "Сторони у справi! Нi в якому разi не вплутуйте у Ваш господарський спiр адмiнiстрацiю: однi втратять власнiсть, iншi - грошi, а наживуться третi.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук