Головне меню

Ораторське мистецтво

Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. Видання друге /Н.П. Оси­пова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За ред. професора Н.П. Осипової. — Х.: Одіссей, 2006. — 144 с

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка спрямована дати основи знань з підготов­ки та проголошення переконуючої промови та на форму­вання умінь і навичок публічних виступів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. Видання друге /Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За ред. професора Н.П. Осипової. — Х.: Одіссей, 2006. — 144 с 5231
2 Глава 1 ораторське мистецтво як навчальна дисципліна // § 1. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності юриста. Функції ораторського мистецтва 5448
3 § 2. Предмет і закони ораторського мистецтва 5333
4 § 3. Основи ораторського мистецтва 7688
5 § 4. Види красномовства та сфери його застосування 10177
6 § 5. Історія ораторського мистецтва 10614
7 Глава 2 взаємодія оратора та аудиторії // § 1. Сутність та проблеми взаємодії оратора та аудиторії 4821
8 § 2. Ознаки аудиторії, їх урахування в організації взаємодії оратора та аудиторії 2922
9 § 3. Об’єктивні перешкоди контакту оратора й аудиторії та їх урахування в організації аудиторії 2896
10 Глава 3 стратегія і тактика оратора // § 1. Стратегія оратора, її структура 5663
11 § 2. Тактика оратора: принципи, способи, прийоми 6344
12 Глава 4 підготовка до виступу // § 1. Основні етапи підготовки тексту промови 20747
13 § 2. Форми текстового оформлення матеріалу 4356
14 § 3. Види підготовки до виступу 9169
15 Глава 5 доказ у публічному виступі // § 1. Поняття й структура доказу 4062
16 § 2. Правила і помилки висунення тези, арґументації і демонстрації 4122
17 § 3. Закони логічного мислення 2977
18 § 4. Спростування 2260
19 Глава 6 культура мови // § 1. Поняття та загальні ознаки мовної культури оратора. Мовна норма 4740
20 § 2. Образність мови: поняття, зміст, роль, засоби створення образності 7108
21 § 3. Стиль мови 3091
22 Глава 7 техніка мовлення // § 1. Поняття й категорії техніки мовлення 3304
23 § 2. Інтонація. Інтонаційно-виразні засоби мовлення 10632
24 § 3. Логіко-інтонаційний аналіз промови. Мовні ноти 3221
25 Глава 8 принципи і засоби полеміки // § 1. Полеміка як форма ораторського мистецтва: сутність, принципи, прийоми 5111
26 § 2. Характеристика запитань і відповідей у полеміці 3656
27 § 3. Види полемічних «хитрощів» у полеміці. Шляхи їх нейтралізації 3014
28 Глава 9 судове красномовство // § 1. Загальна характеристика судової промови 7662
29 § 2. Особливості підготовки судової промови 5425
 
Авторизація
Пошук