Головне меню
Головна Підручники Господарське право ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО

О.В. Михайлов / ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО) / Курс лекцій для студентів спеціальності  „Облік і аудит” денної та заочної форми навчання / ПОЛТАВА. РВВ ПУСКУ. 2007

Фільтрувати за назвою     Показати # 
# Заголовок Статті Перегляди
1 5 2.4. Слухання посадових осіб у комітетах 7581
2 3.14. Договір про патентне право {Patent Law Treaty) 11115
3 ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО) Курс лекцій для студентів спеціальності 6.050106 „Облік і аудит” денної та заочної форми навчання 3956
4 Тема 1. Вступ до курсу. Поняття, предмет та метод господарського права. Господарське законодавство, його особливості. // Вступ до курсу „Господарське законодавство (право)”, його напрямки, структура, зміст та значення. Форми і методи вивчення курсу. 6206
5 Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 9770
6 Система господарського законодавства 5155
7 Тема 2. Поняття, зміст підприємницької діяльності. Суб’єкти господарського права. Правовий статус підприємства. // Поняття та зміст підприємницької діяльності та умови її здійснення. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 22640
8 Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права) 16956
9 Поняття підприємства та його основні ознаки 15437
10 Правові підстави і умови припинення діяльності підприємств та порядок їх реорганізації і ліквідації. 10047
11 Тема 3. Поняття, види та функції господарських об’єднань. Господарські товариства, їх види та правовий статус. // Поняття господарських об’єднань, їх правове регулювання. Види господарських об’єднань. 10669
12 Поняття та характерні риси господарських товариств 8947
13 Поняття, порядок створення повного та командитного товариств. 12556
14 Тема 4. Правовий режим майна господарюючих суб’єктів та його цивільно-правовий захист // Майно у сфері господарювання. Цивільно-правовий захист власності господарюючих суб’єктів. 4451
15 Правовий режим майна колективних і приватних власників. Правовий режим майна державних підприємств та особливості правового регулювання майна бюджетних організацій. Правова сутність повного господарського відання та оперативного управління. 4016
16 Майно у сфері господарювання. Цивільно-правовий захист власності господарюючих суб’єктів. 4089
17 Тема 5. Загальна характеристика господарських договорів, їх структура, порядок укладання та виконання. // Поняття, сутність та функції господарських договорів, їх роль в господарській діяльності суб’єктів. Класифікація і система господарських договорів 17488
18 Структура договору та його істотні умови. Порядок оформлення та заключення договору. 13615
19 Способи забезпечення виконання господарських договорів і їх сутність 8768
20 Тема 6. Договір поставки: поняття, зміст та види. Правова сутність договору (контракту) міжнародної купівлі-продажу. // Договір поставки: поняття, характеристика, зміст, види. Істотні умови договору. 24286
21 Порядок і способи укладання, зміни та розірвання договору поставки. 12639
22 Договір (контракт) міжнародної купівлі-продажу – основа зовнішньоекономічних угод. Загальні і особливі риси договору поставки та договору міжнародної купівлі-продажу. Особливості укладання договору міжнародної купівлі-продажу. 10386
23 Тема 7. Договір майнового найму та підряду: поняття, види, форма і зміст. Правове регулювання оренди. // Договір підряду: поняття, форма, види і значення. Права та обов’язки сторін, їх відповідальність за невиконання договору підряду. 7073
24 Загальні положення про договір найму (оренди) 4779
25 Договір оренди як різновид майнового найму. Істотні умови договору оренди і порядок його укладання. Права та обов’язки сторін в договорі. Припинення договору оренди. 5838
26 Лізингові операції та проблеми їх регулювання в Україні 3939
27 Тема 8. Договір перевезення вантажів та його значення в господарській діяльності суб’єктів. Особливості приймання вантажів від органів транспорту. 5344
28 Порядок укладання договору перевезень, сторони в договорі, їх права та обов’язки. Особливості приймання вантажів від залізничного і автомобільного транспорту. 8592
29 Правові особливості пред’явлення претензій і позову до перевізника. 4886
30 Тема 9. Правове регулювання ціноутворення. Кредитно-розрахункові відносини між господарюючими суб’єктами. // Поняття про ціни і ціноутворення. Функції цін 3329
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 3
Авторизація
Пошук