Головне меню

3.14. Договір про патентне право {Patent Law Treaty)

Господарське право - ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО

 

 

Право інтелектуальної власності  Дахно, 2006

 

 

 

 

3.14. Договір про патентне право {Patent Law Treaty)

Протягом 11 травня — 2 червня 2000 р в Женеві відбулася Дип­ломатична конференція Вона 1 червня 2000 р одностайно прийняла Договір про патентне право Він містить положення, що стосуються

— порядку встановлення дати подання заявки,

—форми й змісту заявки (зокрема, заявникам надається мож­ливість подання заявки в електронній формі),

— представництва у патентних відомствах,

—форми, засоб

ів та термінів надання заявником різноманітної кореспонденції,

—зобов'язання патентного відомства повідомляти заявника про невиконання ни? і процесуальних вимог та можливі наслідки у зв'язку з цим,

—неможливості анулювання виданого патенту з огляду лише на недотримання формальних вимог до заявки,

—ліберального ставлення до заявників і власників патентів при продовженні і відновленні пропущених ними термінів

Для набрання Договором чинності необхідно, щоб його ратифі­кувало щонайменше 10 держав За станом на 15 січня 2001 р До­говір підписали 47 держав

171

Black Ice Software LLC

Demo version

Розділ III

Договір вважається важливою віхою на шляху гармонізації на­ціональних законодавств у сфері правової охорони винаходів.

22 листопада 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про приєднання України до Договору про патентне пра­во» № 245-IV.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук