Головне меню

5 2.4. Слухання посадових осіб у комітетах

Господарське право - ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО (ПРАВО

 

 

Павло Кислий, Чарльз Звайз Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду Київ 2000 р.

 

 

 

5 2.4. Слухання посадових осіб у комітетах

Відповідно до закону "Про постійні комісії Верховної Ради України" комітети Верховної Ради мають право проводити слухан­ня, де народні депутати можуть отримувати не тільки інформацію для підготовки і розгляду законопроектів (ці слухання розглянуті у попередньому розділі), а й здійснювати контрольні функції, заслу­ховуючи посадових осіб виконавчої влади щодо їхньої діяльності.

Слухання є найважливішим джерелом отримання службової інформації і дійовим засобом контролю діяльності виконавчих струк­тур влади.

Практика слухань посадових осіб. Комітети Верховної Ради 2-го скликання після прийняття закону "Про постійні комісії Верхов­ної Ради України" 4 квітня 1995 року проводили слухання, передба­чені цим законом. Так у 1997 році комітет з питань науки і народної освіти провів 5 слухань, з них два слухання на виїзді. Комітет з пи­тань екологічної політики провів 6 слухань, з ни

х три на виїзді.

Процедура проведення слухань у комітетах не є усталеною. Кожний комітет проводить слухання відповідно до уподобань голо­ви комітету, тематики питання, винесеного на розгляд, а також скла-ДУ запрошених осіб.

На жаль, слухання у постійних комітетах з метою перевірки Діяльності посадових осіб органів виконавчої влади комітетами прак­тично не проводяться. Щоб слухання у комітетах були дійовими, їх потрібно проводити регулярно і за усталеною процедурою згідно Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, закону Про постійні комісії Верховної Ради України". Доцільно, на думку авторів, запровадити такі процедури слухань посадових осіб вико­навчої влади у комітетах Верховної Ради України відповідно до за­кону "Про постійні комісії Верховної Ради України":

Наступна >
 
Авторизація
Пошук