Головне меню
Головна Підручники Прокуратура ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
131

ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

Прокурор і слідчий прокуратури знаходяться під захистом закону.

Нанесення тілесних ушкоджень, образа, погроза на адресу пра­цівника прокуратури чи його близького родича, а також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв'язку з виконанням прокурором або слідчим прокуратури своїх службових обов'язків, тягнуть за собою встановлену законом відповідальність, зокрема за ч. 1 ст.345 КК України - кримінальну відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або об­меження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За ч. 2 названої статті, коли наслідком вищеперерахованих дій будуть заподіяння побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень - відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Ч. З - за ті ж дії, що призвели до тяжких тілесних ушкоджень - позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. За аналогічні дії, названі у всіх частинах цієї статті, вчинені організованою групою - позбав­лення волі на строк від 7 до 14 років.

Стаття 348 КК передбачає кримінальну відповідальність за вбив­ство або замах на вбивство працівника прокуратури або його близь­ких родичів, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків - по­збавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічним позбавлен­ням волі.

Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна про­курору, слідчому чи пенсіонеру з числа прокурорсько-слідчих пра­цівників, членам їх сімей і близьким родичам у зв'язку з виконанням працівником прокуратури службових обов'язків, відшкодовуються державою в повному розмірі за рахунок державного бюджету.

Життя і здоров'я працівників прокуратури підлягає обов'язко­вому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бю­джетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України, зокрема Постановою від 19 серпня 1992 - 486 "Про порядок та умови державного обов'язкового особистого стра­хування працівників прокуратури".

У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з вико­нанням службових обов'язків, прокурор, слідчий прокуратури одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного грошового утримання, залежно від ступеня втрати працездатності, а в разі його загибелі із зазначеної причини, сім'ї або утриманцям загиб­лого виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового утримання за останньою посадою і призначається пен­сія у зв'язку з втратою годувальника в розмірі його місячного поса­дового окладу.

За сім'єю загиблого зберігається право на одержання благо­устроєного житлового приміщення на умовах і підставах, які існували на час загибелі працівника.

Прокурори і слідчі прокуратури мають право на носіння вогне­пальної зброї.

Пенсійне забезпечення

Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення ЗА ВИ­СЛУГУ РОКІВ незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пен­сії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми мі­сячного (чинного) заробітку.

Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами 1 або 2 групи, при­значається пенсія ЗА ІНВАЛІДНІСТЮ В РОЗМІРАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ВИЩЕ, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Прокурорам і слідчим, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах передбачених Законом "Про державну службу" (ст.37).

Військові прокурори і слідчі військових прокуратур при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до Закону "Про прокуратуру" або на одержання пенсії, встановленої законом для військовослужбовців.

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за ви­роком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугу років. Права на одержання пенсії, передбаченої Законом "Про про­куратуру", позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

Пенсії, призначувані за законом, виплачуються в повному розмірі, незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори і слідчі прокуратури, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорсько-слідчих посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.

Прокурорам і слідчим, у разі виходу на пенсію за вислугою років чи за інвалідністю виплачується ГРОШОВА ДОПОМОГА БЕЗ СПЛАТИ ПОДАТКУ в розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором, слідчим прокуратури чи на по­садах у науково-навчальних закладах прокуратури.

Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чо­ловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які на­вчаються - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на мо­мент смерті, призначається пенсія НА ВИПАДОК ВТРАТИ ГОДУВАЛЬ­НИКА, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чин­ного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук