Головне меню
Головна Підручники Логіка Логіка. Підручник для студентів юридичного фаху 6.3.3. Відношення між судженнями. Логічний квадрат.

6.3.3. Відношення між судженнями. Логічний квадрат.

Логіка - Логіка. Підручник для студентів юридичного фаху
120

6.3.3. Відношення між судженнями. Логічний квадрат.

Відношення між судженнями можна встановити тільки для суджень з однаковими суб'єктами і предикатами, але різними за якістю і кількістю. Відношення між такими судженнями, а їх називають судження однієї матерії, зручно простежити, побудувавши так званий «логічний квадрат». По його кутах розміщаються позначки категоричних судженнь: А, Е, І, О.Відношення протилежності, або контрарності, виконується для суджень А і Е, що розміщені на верхній стороні квадрата. Контрарні судження можуть бути одночасно хибними, але ніколи не можуть бути одночасно істинними. Наприклад, якщо судження «Усі студенти нашої групи курять» (S А P) хибне, то судження «Жоден студент нашої групи не курить» (S Е P) буде або істинним, або хибним у залежності від складу студентів групи. Якщо судження «Усі юридичні закони — нормативно-правові акти» (S А P) істинне, то судження «Жоден закон не є нормативно-правовим актом» (S Е P) — хибне.Відношення підпротилежності (субконтрарності) — це відношення, що виникає між частковими судженнями І та О. Cубконтрарні судження можуть бути одночасно істинними, але ніколи не можуть бути одночасно хибними. Якщо одне субконтрарне судження хибне, то інше з необхідністю істинне. Якщо одне субконтрарне судження істинне, то друге — невизначене, тому що воно може бути або істинним, або хибним. Наприклад, судження «Деякі студенти нашої групи — відмінники» (S І P) — істинне , і судження «Деякі студенти нашої групи — не відмінники» (S О P) — теж істинне. Судження «Деякі злочини є адміністративними правопорушеннями» (S І P) — хибне, а судження «Деякі злочини не є адміністративними правопорушеннями» (S О P) — істинне.Відношення підпорядкування (субординації) мають місце між судженнями А — І та Е — О. Загальне судження називається підпорядковуючим судженням, а часткове судження — підпорядкованим. Якщо підпорядковуюче судження істинне, то і підпорядковане судження

завжди істинне; якщо підпорядковуюче судження хибне, то підпорядковане не визначене — воно може бути як істинним, так і хибним. Якщо підпорядковане судження хибне, то і підпорядковуюче судження неодмінне буде хибним. Якщо підпорядковане судження істинне, то підпорядковуюче правилами не визначено. Наприклад, якщо судження «Усі студенти нашої групи — відмінники» (S А P) хибне, то судження «Деякі студенти нашої групи відмінники» (S І P) — істинне. Якщо судження «Конституція — основний закон держави» (S А P) — істинне, то судження «Деякі Конституції — основні закони держави» (S І P) — істинне. Якщо судження «Деякі риби не живуть у воді» (S О P) — хибне, то і судження «Жодна риба не живе у воді» (S Е P) — хибне; якщо судження «Деякі неповнолітні не мають права голосу» (S О P) — істинне, то судження «Жоден неповнолітній не має права голосу» (S Е P) — так само істинне; однак судження «Деякі риби не живуть в акваріумах» (S О P) — істинне, у той час як судження «Жодна риба не живе в акваріумах» (S Е P) — буде хибне.Діагоналям квадрата відповідають відношення суперечності (контрадикторності). Відношення суперечності виникає між судженнями А і О та судженнями Е і І. Контрадикторні судження ніколи не можуть одночасно бути ані істинними, ані хибними. Якщо одне контрадикторне судження істинне, то інше з необхідністю хибне, і навпаки, якщо одне контрадикторне судження хибне, то інше з необхідністю буде істинне.Наприклад, якщо судження «Усі законослухняні громадяни платять податки» (S А P) істинне, то судження «Деякі законослухняні громадяни не платять податки» (S О P) буде хибним. Якщо судження «Усі риби живуть в океанах» (S А P) хибне, то контрадикторне «Деякі риби не живуть в океанах» (S О P) буде істинним. До речі, в дискусіях доцільно суперечити своєму опонентові саме контрадикторним судженням.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук