Головне меню

Забезпечення гарантій діяльності кандидатів у Президенти України

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
154

Забезпечення гарантій діяльності кандидатів у Президенти України

Кандидату на пост Президента України не може бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від виконання виробни­чих або службових обов’язків за місцем роботи з наданням неоплачуваної відпустки. З часу своєї реєстрації і до закінчення виборчого процесу він не може бути звільнений з роботи з ініціативи власни­ка підприємства, закладу, установи, організації або уповноваженого ним органу, командира військового формування (частини). Кандидат без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, скерова­ний у відрядження, а також призваний на військову або альтернатив­ну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

Кандидат на пост президента має право на безоплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України за рахунок коштів Державного бюджету.

Держава забезпечує охорону кандидатів на пост президента України під час виборчого процесу відповідно до Закону України “про державну охорону органів державної влади та посадових осіб”.

Кандидат на пост президента України, зареєстрований Цен­тральною виборчою комісією, має право делегувати одного уповно­важеного представника до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу, який представляє його інтереси в Комісії під час виборчого процесу.

Кандидат на пост президента може мати не більше п’яти довіре­них осіб в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі та по од­ній довіреній особі у кожному територіальному окрузі. довірені осо­би кандидата ведуть агітацію за обрання його президентом України, сприяють кандидату у проведенні виборчого процесу, представляють його інтереси у відносинах з виборчими комісіями, іншими держав­ними органами та

органами місцевого самоврядування, засобами ма­сової інформації, об’єднаннями громадян, виборцями.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів на пост президента України, партій (блоків), які ви­сунули кандидатів.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук