Головне меню

Проведення повторного голосування та повторних виборів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
135

Проведення повторного голосування та повторних виборів

Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів. до виборчого бюлетеня для повторного голосування вклю­чаються два кандидати на пост президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи тих кандидатів, які після дня виборів зняли свої канди­датури.

Якщо один з кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування зняв свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Центральної виборчої комісії, або Верховний суд України за подан­ням Центральної виборчої комісії прийняв рішення про скасування реєстрації цього кандидата, Центральна виборча комісія невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів.

Якщо кандидат подав до Центральної виборчої комісії письмо­ву заяву про зняття своєї кандидатури з балотування або Верховний суд України за поданням Центральної виборчої комісії прийняв рі­шення про скасування реєстрації кандидата, включеного до вибор­чого бюлетеня для повторного голосування пізніше встановленого законом строку, або з інших причин немає кандидатів, які могли б бути включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосуван­ня замість вибулого, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури.

Повторні вибори президента України проводяться тими ж територіальними та дільничними виборчими комісіями на тих же виборчих дільницях, що діяли під час останніх чергових (позачер­гових) виборів президента. при проведенні повторних виборів списки виборців складаються з використанням списків виборців, які використовувалися під час останніх чергових (позачергових) виборів президента.

e="text-align: justify;">На підтримку кандидата на пост президента України має бути зібрано не менш як двісті п’ятдесят тисяч підписів, у тому чис­лі не менш як по 10 тисяч підписів у кожному з двох третин регіонів України.

Центральна виборча комісія не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з виборів президента України, про що складає відповід­ний протокол.

Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено дві кандидатури, обраним президентом України вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голо­суванні. якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обра­ним президентом України, якщо він одержав більше половини голо­сів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голо­сування проводилося по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, вибори президента України вважаються такими, що не відбулися.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук