Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право Визначення загальної кількості депутатів місцевих рад, строки та порядок призначення виборів

Визначення загальної кількості депутатів місцевих рад, строки та порядок призначення виборів

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
205

Визначення загальної кількості депутатів місцевих рад, строки та порядок призначення виборів

Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради приймається відповідною радою поточного скликання не пізніш як за 90 днів до дня місцевих виборів. У разі, коли відповідна місцева рада поточного скликання у зазначений вище строк не прийме рішен­ня щодо загального складу місцевої ради, яка має обиратися, загаль­ний склад відповідної місцевої ради залишається у тій самій кількос­ті, що й у поточному скликанні.

Рішення про загальний склад місцевої ради, у разі призначення перших місцевих виборів, приймається відповідно до наступних пра­вил: загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради має становити при чисельності:

до 1 тисячі жителів — від 12 до 15 депутатів включно;

від 1 тисячі до 3 тисяч жителів — від 16 до 26 депутатів включно;

від 3 тисяч до 5 тисяч жителів — від 20 до ?30 депутатів включ­но;

від 5 тисяч до 20 тисяч жителів — від ?30 до 36 депутатів включ­но;

від 20 тисяч до 50 тисяч жителів — від 30 до 46 депутатів включно;

від 50 тисяч до 100 тисяч жителів — від 36 до 50 депутатів включно;

від 100 тисяч до 250 тисяч жителів — від 40 до 60 депутатів включно;

від 250 тисяч до 500 тисяч жителів — від 50 до 76 депутатів включно;

від 500 тисяч до 1 мільйона жителів — від 60 до 90 депутатів включно;

від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів — від 76 до 120 депута­тів включно;

понад 2 мільйони жителів — від 76 до 150 депутатів включно.

Загальний склад Верховної ради автономної республіки Крим визначається Конституцією автономної республіки Крим. Відпо­відно до ч. 1 ст. 22 Конститу

ції АРК Верховна рада АРК складається зі 100 депутатів.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 100 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів.

Позачергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 70 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 60 днів до дня виборів. Відповідна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу позачергових місцевих виборів не пізніше ніж за п’ять днів до його початку.

Повторні місцеві вибори проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня оприлюднення територіальною виборчою комісією рішення про їх призначення. рішення про призначення по­вторних місцевих виборів приймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридцятиденний строк з дня прийняття рі­шення про визнання місцевих виборів у цьому окрузі недійсними або такими, що не відбулися, або у разі визнання особи такою, яка відмо­вилася від депутатського мандата або посади сільського, селищного, міського голови.

Проміжні місцеві вибори проводяться в останню неділю шістдесятиденного строку з дня опублікування рішення про призначення виборів. рішення про призначення проміжних виборів депутата при­ймається територіальною виборчою комісією не пізніш як у тридця­тиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депута­та, обраного у відповідному виборчому окрузі.

Перші місцеві вибори призначаються не пізніш як за 100 днів до дня виборів, а початок їх виборчого процесу оголошується не пізніш як за 90 днів.

Місцеві вибори призначаються на неділю.

Орган, який прийняв рішення про призначення позачергових, повторних, проміжних чи перших місцевих виборів, не пізніш як на третій день від дня його прийняття публікує рішення у друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднює в інший визначений ним спосіб, а також доводить зазначене рішення до відома Центральної виборчої комісії в цей же строк.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук