Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право § 4. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України форми роботи Верховної Ради

§ 4. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України форми роботи Верховної Ради

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
215

§ 4. Планування роботи та організація діяльності Верховної Ради України форми роботи Верховної Ради

Верховна рада проводить свою роботу сесійно. сесія — це регу­лярне зібрання народних депутатів України відповідного скликання, що проводиться у визначений час, у визначеному місці і за встановле­ною законом процедурою.1

Сесії бувають чергові та позачергові.

Відкриття сесії Верховної ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття — по завершенні останнього пленарного засідання. Кожна сесія Верховної ради починається і завершується виконанням у залі засідань Верховної ради Державного гімну України.

Сесії Верховної ради складаються із засідань Верховної ради, за­сідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціаль­них комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів у депутатських фракціях та з виборцями. Комітет, тимчасова спеціальна чи тимчасова слідча комісія можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засіданнями Вер­ховної ради лише за процедурним рішенням останньої.

Засідання Верховної ради можуть бути пленарними, урочисти­ми, а також можуть проводитися у формі парламентських слухань.

Чергові сесії Верховної Ради, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершу­ються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії. Верховна рада може прийняти постанову про зміну строків за­вершення сесії. інформація про дату і час початку чергової сесії Вер­ховної ради, а також про місце і час реєстрації народних депутатів апаратом Верховної ради не пізніш як за три дні до початку роботи чергової сесії доводиться до відома кожного народного

депутата та публікується в газеті “голос України”.

Верховна рада процедурним рішенням може доручити окремим комітетам, тимчасовим спеціальним чи тимчасовим слідчим комісі­ям продовжити їх роботу після закінчення чергової сесії парламенту. продовжити роботу після закінчення чергової парламентської сесії комітет, тимчасова спеціальна чи тимчасова слідча комісія можуть також за власною ініціативою, якщо за це проголосувало більше по­ловини членів відповідного комітету чи комісії від їх складу, затвер­дженого Верховною радою. про прийняте рішення інформується голова Верховної ради України, а у разі його відсутності — перший заступник чи заступник голови Верховної ради України, який вико­нує обов’язки голови Верховної ради.

Позачергові сесії Верховної ради, із зазначенням порядку ден­ного, скликаються головою Верховної ради України відповідно до ч. 2 ст. 83 Конституції України. Вмотивовані вимоги про скликання позачергової сесії Верховної ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектами документів, які пропонуються до розгляду, надсилаються голові Верховної ради. при цьому підписи ініціаторів не відклика­ються.

Позачергова сесія Верховної ради скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання. розпорядження голови Верховної ради України про скликання по­зачергової сесії парламенту публікується у газеті “голос України” не пізніш як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які про­понується розглянути на цій сесії. документи, які пропонується роз­глянути на позачерговій парламентській сесії, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до її відкриття.

У разі оголошення указу президента України про введення во­єнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна рада збирається на позачергову сесію не пізніш як у дво­денний строк без скликання і працює до скасування воєнного чи над­звичайного стану. У цьому випадку голова Верховної ради України, а у разі його відсутності — перший заступник чи заступник голови Верховної ради визначає місце і час проведення засідання парламен­ту, про що терміново повідомляється народним депутатам.

 

1 рішення Конституційного суду України № 17-рп/2002 від 17.10.2002 р.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук