Головне меню

Календарний план роботи парламентської сесії

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
116

Календарний план роботи парламентської сесії

За звичайних обставин перший і третій тижні кожного кален­дарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної ради, другий — для роботи в комітетах, тимчасових спе­ціальних і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях, чет­вертий — для роботи народних депутатів з виборцями.

У вівторок та четвер тижня, відведеного для пленарних засі­дань, якщо не прийнято іншого рішення, протягом дня проводять­ся два засідання: ранкове — з 10 до 14 години з перервою з 12 годи­ни до 12 години?30 хвилин і вечірнє — з 16 до 18 години. У середу та п’ятницю проводяться лише ранкові засідання. друга половина се­реди відводиться для роботи народних депутатів у парламентських комітетах і комісіях, депутатських фракціях. понеділок та друга по­ловина п’ятниці відводяться для самостійної роботи народних депу­татів, пов’язаної із здійсненням ними своїх повноважень.

Пленарне засідання Верховної ради може бути продовжено го­ловуючим на пленарному засіданні понад визначений законом час, але не більш як на 15 хвилин. Верховна рада може прийняти рішен­ня щодо одноразової зміни тривалості пленарного засідання. рішен­ня про продовження пленарного засідання після 18 години більш як на 15 хвилин приймається Верховною радою на ранковому засіданні того ж дня.

У період проведення пленарних засідань, як правило, щопоне­ділка проводиться засідання погоджувальної ради.

У невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної ради на вмотивовану вимогу осіб, які згідно з Конституцією України мають право вимагати скликання позачер­гової сесії Верховної ради, а також за пропозицією погоджувальної ради голова Верховної ради України не пізніш як у триденний строк скликає додаткове пленарне засідання

Верховної ради. до порядку денного такого засідання включаються лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такого засідання.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук