Головне меню

Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
137

Порядок виступів і надання слова на пленарних засіданнях

На пленарному засіданні Верховної ради ніхто не може ви­ступати без дозволу головуючого. головуючий на пленарному за­сіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошен­ня депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої він був звернений, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголо­шення окремої думки тощо.

Тривалість виступів на пленарних засіданнях парламенту складає:

для доповіді — не менше 10 хвилин, співдоповіді — 5 хвилин і заключного слова - 3 хвилини;

для виступу в обговоренні, для заяв, резолюцій, повідомлень, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої він був зверне­ний, — 3 хвилини;

для повторних виступів в обговоренні, для виступів за про­цедурою скороченого обговорення, для виступів щодо постатейного голосування проектів законів, інших актів Верховної ради, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропо­зицій - 2 хвилини;

для виступів з процедури та з мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, повідомлень, реплік, довідок, оголошен­ня окремої думки - 1 хвилина.

Тривалість часу для доповіді й співдоповіді під час розгляду про­ектів кодексів та законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів, а також законопроектів про внесення змін до Конституції України збіль­шується у два рази, якщо Верховна рада не прийме іншого рішення.

Загальна тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання п

ропонується головуючим перед по­чатком обговорення цього питання залежно від кількості осіб, які за­писалися на виступ. якщо є заперечення народних депутатів щодо пропозиції головуючого, Верховна рада приймає процедурне рішен­ня щодо тривалості обговорення зазначеного питання.

Списки народних депутатів для виступу з місця та виступу з три­буни висвітлюються на моніторах голови Верховної ради України, першого заступника та заступника голови Верховної ради, на моні­торах пультів народних депутатів, а також на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.

Президент України, Прем’єр-міністр України, Голова Національ­ного банку України, голова Конституційного суду України, голова Верховного суду України, голова рахункової палати, генеральний прокурор України або уповноважені ними особи, Уповноважений Верховної ради України з прав людини мають гарантоване право на виступ з обговорюваного питання, якщо воно стосується їх по­вноважень.

Особі, офіційно запрошеній на пленарне засідання, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Верховною радою без обговорення.

Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ од­ного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

Народному депутату, представникам інших суб’єктів права законо­давчої ініціативи, які внесли письмову пропозицію чи поправку, на їхню вимогу надається слово для обґрунтування пропозиції чи поправки.

Головуючий на пленарному засіданні надає слово для виступу народним депутатам із дотриманням черговості, визначеної при за­писі на виступ. Народний депутат, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права на виступ. Він може передати це своє право іншому народному депутату. Якщо народний депутат у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому народному депутатові, вважа­ється, що він відмовився від виступу.

Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається. Виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосу­вання “за”, “проти”, “утримався”.

Народний депутат може виступити на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосу­вання, як правило, не більше двох разів.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Народний депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Народним депутатам, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого.

Доповідь, співдоповідь, виступ при повному обговоренні питан­ня, заява, звернення, повідомлення, декларація, резолюція, інформа­ція на вимогу Верховної ради, обґрунтування відповіді на депутат­ський запит виголошуються з трибуни.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук