Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради

Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
171

Дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради

Народним депутатам забороняється вносити до зали засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечен­ня законодавчої діяльності.

На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешко­джати викладенню або сприйняттю виступу, вживати образливі ви­словлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Якщо народний депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого на пленарно­му засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи заува­жень. головуючий надає народному депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Якщо народний депутат виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата або депутатської фракції, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ, а в разі повторного по­рушення — позбавляє права виступу на даному пленарному засіданні. Народний депутат або представник депутатської фракції, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головую­чого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. головуючий надає слово одразу після звернення або після завер­шення обговорення питання. якщо народний депутат чи депутатська фракція, на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до комітету з питань ре­гламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких ви­падках за висновком цього комітету Верховна рада без обговорення м

оже прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань).

Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до про­мовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. якщо промовець не зробив цього, головуючий припиняє його виступ, але пізніше надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалос­ті, на яку його виступ було перервано. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого, мікрофон може бути вимкнено без поперед­ження. якщо ж промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог регламенту — також по­збавляє його слова.

Якщо під час пленарного засідання народний депутат вчинив дії, що містять ознаки злочину, обговорення питань зупиняється. го­ловуючий на пленарному засіданні повідомляє Верховну раду про факт, що відбувся, і оголошує перерву в засіданні або закриває його і звертається до регламентного комітету з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів.

Якщо під час розгляду питань порядку денного парламентського пленарного засідання виникає ситуація щодо різного розуміння на­родними депутатами застосування тієї чи іншої норми регламенту Верховної ради, що загрожує зривом пленарного засідання, на пись­мове звернення двох депутатських фракцій про порушення норм ре­гламенту головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук