Головне меню

Протокол і стенограма пленарних засідань

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
108

Протокол і стенограма пленарних засідань

Пленарне засідання Верховної ради протоколюється і стено­графується. підготовку протоколу, ведення стенограми, видання стенографічного бюлетеня пленарного засідання парламенту забезпечує і здійснює апарат Верховної ради. протокол парламентського засідання підписує головуючий.

Стенограма і стенографічний бюлетень пленарного засідання Верховної ради мають повністю відображати хід обговорень, резуль­тати голосування проектів законів, постанов, інших актів Верховної ради і прийняті рішення, у тому числі процедурні. стенограма від­критих пленарних засідань парламенту до її редагування розміщуєть­ся на офіційному веб-сайті Верховної Ради не пізніше наступного дня після пленарного засідання, після редакційного опрацювання оформ­ляється в тижневий строк і підписується керівником апарату Верхо­вної ради. протягом цього часу народний депутат може подати свої зауваження щодо неточностей, допущених у стенограмі пленарного засідання.

Протокол, стенограма і стенографічний бюлетень пленарного засідання Верховної ради є офіційними документами, що підтвер­джують процес обговорення і прийняття рішень в парламенті. Вони надаються народним депутатам для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до керівника апарату Верховної ради.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук