Головне меню
Головна Підручники Конституційно-процесуальне право Конституційне та конституційно-процесуальне право Розгляд заяв і подань з питань громадянства Комісією при Президентові України з питань громадянства

Розгляд заяв і подань з питань громадянства Комісією при Президентові України з питань громадянства

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
217

Розгляд заяв і подань з питань громадянства Комісією при Президентові України з питань громадянства

Попереднє опрацювання та підготовку матеріалів з питань гро­мадянства України на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства здійснює Управління з питань громадянства секретаріату президента України.

Комісія при президентові України з питань громадянства пере­віряє:

відповідність оформлення поданих документів вимогам чин­ного законодавства України;

підтвердження документами виконання умов прийняття осо­би до громадянства України та виходу особи з громадянства, а також наявності підстав для втрати особою громадянства України;

відсутність підстав, за наявності яких прийняття особи до громадянства України або припинення особою громадянства України не допускається.

За результатами розгляду Комісія при президентові України з питань громадянства вносить президентові України пропозиції щодо задоволення заяв і подань з питань прийняття до громадянства України або припинення громадянства України.

Якщо підчас розгляду Комісією при президентові України з пи­тань громадянства буде встановлено, що подані заявником докумен­ти не оформлені відповідно до вимог законодавства України, зазначені документи повертаються до Міністерства внутрішніх справ або Міністерства закордонних справ України.

Загальний строк розгляду заяв і подань про прийняття до грома­дянства України або припинення громадянства України не повинен перевищувати одного року з дня їх надходження.

 

< Попередня   Насту

пна >
 
Авторизація
Пошук