Головне меню

ЗМІСТ

Господарське право - Господарське право України
42

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальні положення господарського права України

1.1 Предмет господарського права України

1.2. Мета і принципи господарського права

1.3. Методи господарського права

1.4. Система господарського права

Розділ 2. Господарське право і господарські право-відносини

2.1. Джерела господарського права та вимоги до правових актів господарювання

2.2 Значення судової практики в господарських право­ відносинах

2.3. Поняття господарських правовідносин та їх види

Розділ 3. Правовий статус господарюючих органів

3.1. Державна реєстрація господарюючих органів

3.2. Правовий статус підприємства

3.3. Припинення діяльності підприємства

Розділ 4. Правовий статус господарських товариств та об’єднань

4.1. Правовий статус акціонерних товариств

4.2. Правовий статус неакціонерних товариств

4.3. Правовий статус господарських об’єднань

Розділ 5. Правовий режим майна суб’єктів господарсько-правових відносин

5.1. Правовий режим майна підприємств

5.2. Правовий режим майна об’єднання підприємств

5.3. Правовий режим майна господарських товариств

5.4. Особливості правового режим майна неприбуткових юридичних осіб

Розділ 6. Правові основи стандартизації та управління якістю продукції

6.1. Державне управління якістю продукції як

складова частина управління економікою України та державний захист прав споживачів

6.2. Державна система стандартизації, сертифікації та метрології

6.3. Державний контроль і нагляд за якістю продукції

Розділ 7. Господарські зобов’язання

7.1. Поняття господарських зобов’язань та їх виконання

7.2. Поняття господарського договору та порядок його укладання

7.3. Забезпечення виконання господарських зобов’язань

7.4. Зміна і припинення зобов’язань в господарських правовідносинах

Розділ 8. Система господарських договорів

8.1. Поняття системи господарських договорів

8.2. Класифікація системи господарських договорів

8.3. Окремі види господарських договорів

Розділ 9. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

9.1. Поняття захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

9.2. Форми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів

9.3. Способи захисту суб’єктів господарської діяльності прав та законних інтересів

Розділ 10. Господарсько-правова відповідальність

10.1. Поняття відповідальності в господарському праві

10.2. Функції та види господарсько-правової відповідальності

10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності

Розділ 11. Правове регулювання банкрутства суб’єктів господарської відповідальності

11.1. Поняття банкрутства та його суб’єкти

11.2. Підстави для застосування банкрутства та порядок провадження у справах про банкрутство

11.3. Наслідки визнання боржника банкрутом.

11.4. Черговість задоволення потреб кредиторів

Розділ 12. Правове регулювання оренди державного та комунального майна

12.1. Поняття договору оренди, її об’єкти та суб’єкти

12.2. Порядок укладення договору оренди

12.3. Порядок припинення договору оренди

12.4. Правове регулювання лізингових операцій

Розділ 13. Правове регулювання біржової діяльності

13.1. Поняття та юридичні ознаки біржі, її функції та обов’язки

13.2. Види біржових угод та правила біржової торгівлі

13.3. Правовий статус фондової біржі та захист громадян-інвесторів на фондовому ринку

Розділ 14. Правове регулювання цін та ціноутворення

14.1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

14.2. Види цін та порядок їх встановлення

14.3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення

Розділ 15. Правове регулювання кредитно-розрахункових операцій

15.1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

15.2. Порядок відкриття рахунків у банках

15.3. Порядок та форми розрахунків у господарському обігу

Розділ 16. Правові засади обмеження монополізму в економіці Українита захист економічної конкуренції

16.1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. Захист економічної конкуренції

16.2. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства та економічної конкуренції

16.3. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства та економічної конкуренції

Розділ 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

17.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання

17.2. Правовий режим іноземних інвестицій

17.3 Правовий режим вільних економічних зон

Висновки

Словник основних термінів господарського законодавства

Література

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук