Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України Кравчук С.Й. К 43 Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007.– 264 с.

Кравчук С.Й. К 43 Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007.– 264 с.

Господарське право - Господарське право України
399
Міністерство освіти і науки України Хмельницький регіональний університет управління та права

 

 

С.Й. Кравчук

Господарське право України

Навчальний посібник

 

 

Рекомендовано Міністерство освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

 

Київ КОНДОР 2007

ББК 67.99(2)1 УДК 346.1 К 43

 

Рекомендовано Міністерство освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист МОНУ №14/18.2-2992 від 23.12.2005 року)

 

Рецензенти: М.П. Войнаренко – доктор економічних наук, професор (Хмель­ницький національний університет);

О.М.Омельчук – кандидат юридичних наук, доцент (Хмельниць­кий регіональний університет управління та права); С.Ф. Домбровський – доцент (Хмельницький регіональний уні­верситет управління та права), заслужений юрист України

Кравчук С.Й. К 43 Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007.– 264 с.

ISBN 966-351-108-7

У посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господ

арського процесуального за­конодавства України. Головну увагу приділено правовому регу­люванню діяльності господарюючих суб’єктів та управлінню нею.

Для студентів, які вивчають курс господарського права, а та­кож юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питання­ми правового регулювання господарської діяльності.

ББК 67.99(2)1

ISBN 966-351-108-7 © С.Й. Кравчук, 2005,

© Кондор, 2005

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук