Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України 5.2. Правовий режим майна об’єднання підприємств

5.2. Правовий режим майна об’єднання підприємств

Господарське право - Господарське право України
120

5.2. Правовий режим майна об’єднання підприємств

Об’єднання підприємств є юридичними особами і діють на підставі договору або статуту, який затверджується їх засновни­ком. Підприємства, які входять до складу об’єднань, зберігають за собою статус юридичної особи і не змінюють форми власності. Об’єднання не відповідають за зобов’язаннями підприємств, що входять до його складу, і навпаки, підприємства-члени об’єднань несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями останніх, тобто, якщо об’єднання не в змозі виконати свої зобов’язання, то їх виконують підприємства-засновники. Умови, розміри та по­рядок такої відповідальності визначають в межах внеску кожно­го із засновників у статутних фондах.

Об’єднання створюються для спільного вирішення завдань, що стоять перед його учасниками, підвищення ефективності вико­ристання матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Вони в ме­жах делегованих її повноважень можуть від свого імені укладати договори, користуватися послугами кредитно-банківських установ, здійснювати експортно-імпортні операції, а також проводити опе­рації на фондовому ринку.

Об’єднання здійснює право володіння, використання, роз­порядження закріпленим за ним майном, до складу якого відно­ситься також майно, передане об’єднанню підприємствами-засновниками. Майном об’єднання ст. 123 Господарського кодексу Украї­ни визначає:

Основні фонди і обігові кошти, передані підприємствами на баланс об’єднання.

Майно, набуте об’єднанням в результаті господарської діяльності.

Майно створених об’єднанням підприємств.

Майно об’єднання є колективною власністю, право частки в ньому належить членам об’єднанням. Майно членів об’єднання не входить до складу майна об’єднання. Члени об’єднання

не відпо­відають за загальне майно об’єднання. При припиненні діяль­ності об’єднання майно, яке залишилося, розподіляється між його членами.

Об’єднання створюються підприємствами-ініціаторами шля­хом укладання відповідного договору. Господарські об’єднання дер­жавних підприємств можуть створюватись з ініціативи і за рішен­ням КМ України.

Об’єднання ліквідовуються за рішенням підприємств, які вхо­дять до його складу, або за рішенням господарського суду. Ліквіда­ція об’єднання здійснюється у такому ж порядку, що і ліквідація підприємств.

 

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук