Головне меню
Головна Підручники Господарське право Господарське право України 5.4. Особливості правового режиму майна неприбуткових юридичних осіб

5.4. Особливості правового режиму майна неприбуткових юридичних осіб

Господарське право - Господарське право України
157

5.4. Особливості правового режиму майна неприбуткових юридичних осіб

Відповідно до Цивільного законодавства України специфікою функціонування неприбуткових юридичних осіб є те, що вони не здійснюють виробничої діяльності і функціонують за рахунок фінан­сування з державного бюджету. До них відносяться державні уста­нови у сфері культури, охорони здоров’я, освіти та адміністратив­ного управління.

Майно неприбуткових юридичних осіб відповідно до ст. 141 Господарського кодексу України складається з основних засобів і матеріалів, що належать їм на правах оперативного управління.

Правовий режим майна неприбуткових юридичних осіб виз­начається:

Інструкцією з обліку основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначей­ства, Міністерства економіки та Державного комітету статистики України від 12 грудня 1997 р. № 124/136/71.

Типовою інструкцією “Про порядок списання матеріаль­них цінностей з балансу бюджетних установ”, затвердженою нака­зом Держказначейства України № 142/181 від 10.08.2001 р.

Бюджетні установи витрачають кошти на придбання майна відповідно до бюджетних кошторисів, які визначають загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний роз­поділ коштів установ. Він затверджується не пізніше як через місяць після затвердження бюджету, з якого проводиться фінансування неприбуткової юридичної особи. В процесі виконання таких кош­торисів керівники установ мають право перерозподіляти кошти в межах встановленої суми.

У випадку надання неприбутковими юридичними особами певних платних послуг для громадян отриманими коштами вони розпоряджаються самостійно, які, в основному, направляються на поповнення основних засобів.

tyle="text-align: justify;"> 

Контрольні запитання

Яке майно необхідно підприємству для налагодження власного функціонування?

Що є джерелами формування майна підприємства?

Які майнові функції господарського об’єднання?

Що є майном господарських об’єднань?

Які підстави виникнення колективної власності визначаються Законом України “Про власність”?

Які особливості правового режиму майна неприбуткових юри­дичних осіб?

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук