Головне меню
Головна Підручники Господарське право Сергій Сегеда, Олександр Татаркевський. Що треба знати про акціонерні товариства, Київ - 2007

Сергій Сегеда, Олександр Татаркевський. Що треба знати про акціонерні товариства, Київ - 2007

Підручники - Господарське право

2.2 підтвердження права власності на акції

Те,. що. ви. придбали. акції. певного. підприємства,. не. означає,. що. з. цього. моменту. ви. автоматично. можете. реалізовувати. всі. свої. права. як. акціонера. цього.підприємства.

По-перше,. відповідно. до. законодавства. України. право. власності. на. акції. переходять.до.нового.власника.не.тоді,.коли.підписано.договір.купівлі-продажу. (чи.інший.договір),.і.навіть.не.тоді,.коли.за.акції.сплачено.кошти..В.залежності. від.форми.акцій.(документарна.чи.бездокументарна).право.власності.на.них. переходить.до.нового.власника:

•. з.моменту.зарахування.акцій.на.рахунок.власника.у.зберігача.—.якщо.

акції.випущені.в.бездокументарній.формі; •. з.моменту.отримання.сертифікату.акції.—.якщо.вони.випущені.в.доку-ментарній.формі. Крім. того,. часто. об’єктом. купівлі-продажу. стають. документарні. акції,. які. знерухомлені..В.таких.випадках.право.власності.на.акції.до.нового.власника.також. переходить.з.моменту.зарахування.акцій.на.рахунок.власника.у.зберігача.

Отже,. підтвердити. своє. право. власності. на. акції. можна. або. сертифікатом. акції,.або.випискою.з.рахунку.у.цінних.паперах,.яку.видає.зберігач.(якщо.акції. бездокументарні.або.знерухомлені).. У.вас.могло.виникнути.запитання:.а.що.таке.знерухомлення.акцій,.і.хто.такий.

зберігач?.Спробуємо.коротко.відповісти.на.них

.

1

знерухомлення акцій — це. такі. дії,. внаслідок. виконання. яких. акції,. випущені. в. документарній. формі,. переводяться. у. бездокументарну.. При.цьому.сертифікати.акцій.вносять.(депонують).у.сховища.зберігача. цінних.паперів..А.подальший.їх.обіг.здійснюється.у.вигляді.облікових. записів.на.рахунках.зберігача.цінних.паперів.

Ця.операція.дещо.схожа.на.внесення.підприємством.готівкових.коштів.на.свої. рахунки.через.каси.банків..Після.такої.операції.готівкові.кошти.переводяться. в. безготівкові,. а. подальший. їх. обіг. здійснюється. шляхом. зміни. записів. на. банківських.рахунках.

Що. стосується. зберігача,. то. це. поняття. значно. простіше.. Зберігачами. називають. комерційні. банки. або. торговців. цінними. паперами,. які. мають. ліцензію. на. зберігання. та. обслуговування. обігу. цінних. паперів. і. операцій. підприємств.(емітентів).з.цінними.паперами.на.рахунках.у.цінних.паперах.

По-друге,.для.того,.щоб.новий.акціонер.міг.повною.мірою.реалізовувати.свої. права,.які.випливають.з.акцій.(права.на.участь.в.управлінні,.одержання.доходу. тощо),.необхідно,.щоб.до.реєстру.власників іменних цінних паперів були внесені зміни,.що.випливають.зі.зміни.акціонерів.

Такий.реєстр.веде.підприємство,.яке.випустило.акції,.або.найнятий.для.цього. реєстратор (юридична.особа,.яка.має.ліцензію.на.здійснення.такої.діяльності).. Слід.завжди.пам’ятати,.що.акціонерне.товариство.може.вести.власний.реєстр.

самостійно. лише. тоді,. коли. кількість. акціонерів. не. перевищує. кількості,. визначеної. Державною.комісією.з.цінних.паперів.та. фондового.ринку. (нині. —.п’ятсот.осіб)..

Ведення. реєстрів. власників. іменних. цінних. паперів. передбачає. облік. та. зберігання. інформації. про. власників. акцій. та. про. операції,. внаслідок. яких. виникає.необхідність.внесення.змін.до.реєстру.(купівля-продаж.акцій,.обмін. акцій,.емісія.нових.акцій.тощо)..

Внесення.змін.до.реєстру.відбувається.в.порядку,.який.встановлено.Державною. комісією.з.цінних.паперів.та.фондового.ринку..Цей.порядок.є.доволі.складним.і. тому.розглядати.його.тут.ми.не.будемо..Зазначимо.лише,.що.для.внесення.змін.до. реєстру.необхідно.подати.реєстратору.певний.пакет.документів..Основними.серед. них.є.документи,.згідно.з.якими.переходить.право.власності.на.відповідні.акції.. Після.цього.реєстратор.повинен.внести.зміни.до.реєстру.протягом.трьох.робочих. днів..Або.надати.мотивовану.відповідь.про.відмову.у.внесенні.таких.змін.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук