Головне меню
Головна Підручники Господарське право 1.1 Що таке акціонерне товариство

1.1 Що таке акціонерне товариство

Підручники - Господарське право

 

 

Сергій Сегеда, Олександр Татаркевський. Що треба знати про акціонерні товариства, Київ - 2007

 

 

 

1.1    Що таке акціонерне товариство

1.1.1 акціонерне товариство як один із видів підприємницьких товариств

Відповідно.до.законодавства.України.акціонерними.вважають.ті.товариства,. статутний. капітал. яких. поділений. на. визначену. кількість. акцій. однакової. номінальної.вартості.

Ми. виділили. слово. «товариство»,. оскільки,. на. нашу. думку,. розглянути. це. поняття.буде.не.зайвим..Це.допоможе.точніше.зрозуміти,.що.таке.«акціонерне. товариство».

Одразу.зробимо.ремарку:.всі.товариства.відповідно.до.законодавства.України. поділяють.на.підприємницькі.та.непідприємницькі..Акціонерні.товариства.нале-жать.до.категорії.підприємницьких товариств,.тому.далі.йтиметься.саме.про.

них.

Отже,. підприємницьке товариство. —. це. організація,. створена. шляхом. об’єднання. осіб,. які. мають. право. участі.у.цьому. товаристві,. для. здійснення. підприємницької.діяльність.з.метою.одержання.прибутку.та.подальшого.його. розподілу.між.учасниками..Знайте,.законодавство.України.дозволяє.створювати. деякі.види.підприємницьких.товариств,.зокрема.акціонерних,.однією.особою.. Хоча.такі.випадки.скоріше.є.винятком,.ніж.правилом.

Підприємницькі.товариства.в.Україні.можуть.бути.створені.як.господарські товариства. (до. яких. належать. і. акціонерні. товариства). або. виробничі кооперативи.. Одна. з. головних. відмінностей. між. ними. полягає. в. тому,. що. господарські.товариства.мають.статутний.(складений).капітал,.який.поділено. на.частки.між.учасниками,.а.у.виробничих.кооперативах.статутний.капітал.не. створюється.

Учасниками.(або.засновниками).називають.тих.осіб,. які. об’єднуються. для. створення.товариства..Учасниками.підприємницького.товариства.можуть.бути. як.юридичні,.так.і.фізичні.особи.

Коли.ви.прочитали.наведене.вище.визначення,.у.вас.могло.виникнути.запи-тання:.що.означає.«…осіб, які мають право участі у цьому товаристві»?.Поясню-ємо..Це.означає,.що.особи,.які.створюють.підприємницьке.товариство,.мають. право.брати.участь.в.управлінні.таким.товариством..Ця.ознака.є.дуже.важливою.. Адже. вона. дозволяє. відрізняти. товариства. від. інших. форм. юридичних. осіб.. Наприклад,.від.установ,.засновники.яких.не.беруть.участі.в.управлінні.нею.

Підсумовуючи,.можна.виділи.такі.обов’язкові.ознаки.всіх.підприємницьких. товариств:.

•. створено.шляхом.об’єднання.осіб.(учасників);

•. наявний.статутний.капітал,.який.поділено.на.частки.між.учасниками;

•. діяльність.спрямована.на.одержання.прибутку.

Акціонерні.товариства.є.одним.із.видів.підприємницьких.товариств,.і.тому. мають.перелічені.вище.ознаки..Однак,.такі.ж.ознаки.є.притаманними.для.інших. видів. господарських. товариств:. командитних,. повних. товариств,. товариств. з.обмеженою.відповідальністю.тощо..Зрозуміло,.що.крім.спільних.рис,.вони. мають.і.певні. відмінності.. Саме. ці. відмінності. ми. розглянемо.в.наступному. розділі.посібника.

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук