Головне меню

2.6. Касаційний суд України

Судові та правоохоронні органи - Організація судових та правоохоронних органів
79

2.6. Касаційний суд України

Законом «Про судоустрій України» передбачено таку систему судів загальної юрисдикції:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди; Апеляційний суд України;

3) Касаційний суд України;

4) вищі спеціалізовані суди;

5) Верховний Суд України.

Необхідність утворення Касаційного суду України була зумовлена, по­перше, скасуванням такого виду перегляду як перегляд у порядку нагляду, який здійснювали президії обласних судів та Верховний Суд України; по­друге, забороною перегляду в одній судовій установі справи по різних інстанціях (перша — апеляційна, апеляційна — касаційна); по­третє, значно ширшим (у порівнянні з наглядовим порядком) колом суб’єктів, наділених правом ініціювання перегляду справ у касаційному порядку.

За приблизними підрахунками розробників проекту Закону України «Про судоустрій України» Касаційний суд України мав би розглядати щорічно близько 55 тис. справ. Усі вони тепер розглядаються Верховним Судом України, що у зв’язку зі значною завантаженістю порушує право особи на розгляд справи у розумні строки, отже, на доступність правосуддя.

Усі ці фактори були враховані при розробці Закону України «Про судоустрій України».

На виконання цього Закону Президентом України був виданий Указ від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002 «Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України», в якому визначено місцезнаходження Касаційного суду (м. Київ) та доручено Кабінету Міністрів України під час розроблення проектів Державного бюджету України на 2003 р. і наступні роки визначити бюджетні призначення на утримання суддів суду та р

азом з Київською державною адміністрацією вирішити питання щодо забезпечення Касаційного суду (як і двох інших) при­міщенням.

Указами від 7 листопада 2002 р. «Про кількість суддів Апеляційного суду України, Касаційного суду України та Вищого адміністративного суду України» і від 9 липня 2003 р. «Про перелік штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань у військових судових палатах Апеляційного суду України та Касаційного суду України» Президент України створив усі необхідні умови для утворення і функціонування Касаційного суду України. Але суд утворений не був.

До Конституційного суду України у березні 2003 р. з конституційним поданням звернулася група з 62 народних депутатів з проханням вирішити питання про конституційність п. 3 ч. 2 ст. 18, статей 32, 33, 34, 35, 36 37, підпункту 5 п. 3 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. (тобто про утворення Касаційного суду України).

Конституційний суд України, розглянувши подання, 11 грудня 2003 р. своїм рішенням визнав неконституційність п. 3 ч. 2 ст. 18 та інших відповідних статей Закону України «Про судоустрій України» щодо утворення в системі судів загальної юрисдикції Касаційного суду України, ос­кіль­ки вони суперечать статтям 125, 131 Конституції України.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук