Головне меню
Головна Підручники Судові та провоохоронні органи Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос. Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264.

Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264.

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
315

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2004

 

 

ББК 67.9(4УКР)7я73 Г32

 

Рецензенти: П. Д. Біленчук, канд. юрид. наук О. Ф. Бантишев, канд. юрид. наук

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 22.04.03)

Гриф присвоен Министерством образования и науки Украины ( Рп еи кс оьмоенд№о в 1а 4н /о1 8М. 2і -н2і с5 т5 еортс т 1 в3о. 0м 3 о. 0с 1в )іти і науки України (лист № 1/11-2099 від 26.05.03)

 

Гель А. П.  Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264.

ISBN 966-608-365-5

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право-охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ-би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока-рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе-тенція органів досудового слідства і дізнання України.

Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних зак-ладів.

ББК 67.9(4УКР)7я73+67.9(4УКР)301.21я73

ISBN 966-608

-365-5

© ©

А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондракова, 2004 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2004

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук