Головне меню

З М І С Т

Судові та правоохоронні органи - Судові та правоохоронні органи України: Навч. пос.
46

З М І С Т

Вступ Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни “Судові та правоохоронні органи України”

1.1. Поняття правоохоронної діяльності1.2. Поняття правоохоронних органів1.3. Предмет дисципліни “Судові та правоохоронні органи України” 1.4. Джерела дисципліни і їх класифікаціяКонтрольні питання

Розділ 2. Судова система України

2.1. Загальні засади судочинства в Україні 2.2. Конституційний Суд України2.3. Система судів загальної юрисдикції 2.4. Місцеві суди2.5. Апеляційні суди 2.6. Вищі спеціалізовані суди 2.7. Верховний Суд України 2.8. Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних2.9. Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції 2.10. Суддівське самоврядування в Україні 2.11. Організаційне забезпечення діяльності судів Контрольні питання

Розділ 3. Прокуратура України

3.1. Завдання і принципи діяльності прокуратури України 3.2. Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора3.3. Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю 3.4. Система органів прокуратури і організація її діяльності3.5. Кадри органів прокуратури 3.6. Сутність змін, внесених у Закон України “Про прокуратуру” у зв’язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції УкраїниКонтрольні питання

Розділ 4. Служба безпеки України

4.1. Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

4.2. Повноваження Служби безпеки України 4.3. Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист4.4. Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України Контрольні питання

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України

5.1. Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції5.2. Система органів внутрішніх справ 5.3. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, пов

новаження і структура 5.4. Міліція: завдання, структура і повноваження 5.5. Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції Контрольні питання

Розділ 6. Державна податкова служба України .

6.1. Система, завдання і функції державної податкової служби 6.2. Права, обов’язки і відповідальність органів державної податкової служби 6.3. Посадові особи органів Державної податкової служби України і їх правовий захист 6.4. Податкова міліція: завдання, структура і повноваження 6.5. Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист Контрольні питання

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань

7.1. Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань7.2.  Система органів і установ виконання покарань, підпорядкованих Департаменту, та їх організаційна структураКонтрольні питання

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність

8.1. Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб’єкти 8.2. Обов’язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 8.3. Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності 8.4. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності 8.5. Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності Контрольні питання

Розділ 9. Органи досудового слідства і дізнання

9.1. Поняття досудового розслідування і його форми 9.2. Система органів досудового слідства в Україні 9.3. Органи дізнання: система і компетенція 9.4. Органи дізнання в системі МВС України Контрольні питання

Розділ 10. Органи юстиції в Україні

10.1. Міністерство юстиції України10.2. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 10.3. Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції 10.4. Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України Контрольні питання

Розділ 11. Нотаріат в Україні

11.1. Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності 11.2. Правові основи діяльності нотаріату11.3. Нотаріус 11.4. Організаційна побудова нотаріату в Україні 11.5. Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій 11.6. Загальні правила вчинення нотаріальних дій Контрольні питання

Розділ 12. Адвокатура України

12.1. Поняття адвокатури12.2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності 12.3. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 12.4. Вища кваліфікаційна комісія адвокатів 12.5. Організаційні форми адвокатської діяльності 12.6. Види адвокатської діяльності 12.7. Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності 12.8. Адвокат у кримінальному процесі12.9. Представництво адвоката в цивільному процесі Контрольні питання

Список використаної та рекомендованої літератури

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук