Головне меню

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА (ст. 21 Закону).

Прокуратура - ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ
90

ПРОТЕСТ ПРОКУРОРА (ст. 21 Закону).

Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокуро­ром, його заступником до органу, який його видав, або до вище-стоячого органу. У такому ж порядку приноситься протест на неза­конні рішення чи дії посадової особи.

У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення не­законної дії посадової особи, поновлення порушеного права.

Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою

у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.

У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду про­курор може звернутися з заявою до суду про визнання акта не­законним. Заяву до суду може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.

Наведений правовий акт за суттю і фактично може бути засто­совано у ході здійснення майже всіх напрямів прокурорської діяльності, за винятком підтримання державного обвинувачення та функції пред­ставництва у судах. І зрозуміло чому. Адже протест - це акт прокурор­ського нагляду, а за судами прокуратура України нагляду не здійснює.

Під час здійснення нагляду за органами, що виконують опе-ративно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство про­курор незаконні, на його думку, дії та рішення також не опротестовує, а, використовуючи свої повноваження більш оперативно і ефектив­но, - скасовує їх своїми постановами, у порядку, визначеному КПК та галузевими за

конами ("Про оперативно-розшукову діяльність", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України" тощо).

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук