Головне меню
Головна Підручники Правознавство Правознавство: Навчальний посібник Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – 588 с.

Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – 588 с.

Правознавство - Правознавство: Навчальний посібник
451

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

Навчальний посібник

 

За загальною редакцією доктора історичних наук, професора С.М. Тимченка, доктора юридичних наук, професора Т.О. Коломоєць

 

Рекомендовано

Міністерством освіти

і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Запоріжжя 2007

 

Рецензенти: Пєтков С.В. – д.ю.н., доцент, заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Лукашевич В.Г. – д.ю.н., професор, перший проректор Гуманітарного університету „ЗІДМУ” Турченко В.Ф. – д.і.н., професор, Ззаслужений діяч науки і техніки, перший проректор Запорізького національного університету

Відповідальний редактор: Т.О. Коломоєць – доктор юридичних наук, професор

Авторський колектив:

Бондар О.Г. кандидат юридичних наук - розділ VIIІ

Губрієнко О.М. кандидат юридичних наук - розділ VI

Гулєвська Г.Ю. кандидат юридичних наук - розділ ІX

Журавльова Г.С

. кандидат юридичних наук - розділ ІII

Коломоєць Т.О. доктор юридичних наук - розділ ІX

Комісаров О.Г. кандидат юридичних наук - розділ X

Кузенко Л.В. кандидат юридичних наук - розділ ІX

Михайленко О.О. кандидат юридичних наук - розділ ІV

Сабадаш В.П. кандидат юридичних наук - розділ XІ

Самойленко Г.В. кандидат юридичних наук - розділ V

Середа А.М. кандидат історичних наук - розділ ІI

Сидоров Я.О. кандидат юридичних наук - розділ VIІ

Синєокий О.В. старший викладач - розділ XIІ

Тимченко С.М. доктор історичних наук, кандидат юридичних наук - розділ І

Удовика Л.Г. кандидат філософських наук - розділ І

Узунова О.В. викладач - розділ XІ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Правознавство: Навчальний посібник / За заг. ред. С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – 588 с.

 

Навчальний посібник з правознавства містить основні положення з курсів теорії держави і права, історії держави і права України, конституційного, цивільного права та інших галузей права. Посібник підготовлений на ґрунті сучасних досягнень юридичної науки, з урахуванням змін законодавства України.

У навчальному посібнику зроблений акцент на ключові для кожного розділу категорії (виділені жирним шрифтом). Автори відокремили доступні для розуміння формулювання визначень і понять. Крім того, в кінці кожного розділу розміщені завдання для самостійної роботи та рекомендована література.

Посібник розрахований на студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук