Головне меню

Н

Конституційно-процесуальне право - Конституційне та конституційно-процесуальне право
42

— Н —

Наука конституційно-процесуального права це галузева юридич­на наука, що являє собою цілісну систему знань, концепцій та ідей з приводу реалізації суб’єктами конституційно-правових відно­син своїх прав та обов’язків, які складаються в процесі організації і здійснення публічної влади.

Народна ініціатива — це форма безпосередньої демократії, змістовно пов’язана з прийняттям парламентом відповідних законодавчих актів і внесенням змін до конституції, а також проведенням ре­ферендуму. Народна ініціатива є оформленою відповідно до по­ложень закону вимогою встановленої законом кількості громадян України, які мають право голосу, до глави держави, оголосити ре­ферендум для вирішення того чи іншого питання державного чи суспільного життя.

Народний депутат (лат. deputatum — визначений) України — це пред­ставник Українського народу у Верховній раді України, обраний і уповноважений народом протягом строку своїх депутатських повноважень виконування завдання, покладені на нього законом, зокрема виражати і захищати суспільні інтереси та інтереси окре­мих громадян, брати активну участь у здійсненні законодавчої, установчої, контрольної, зовнішньополітичної та інших функцій парламенту України.

Невідкладні законопроекти — це законопроекти, визначені прези­дентом України або рішенням Верховної ради України як такі, що підлягають розгляду в позачерговому порядку.

Нуліфікація (лат. nullificatio — зневага) — позбавлення правової сили певних нормативно-правових актів через процедуру їх офі­ційного скасування.

 

< Попередня   Насту

пна >
 
Авторизація
Пошук