Головне меню

ЛІТЕРАТУРА

Господарське право - Господарське право України
52

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. – К.: Просвіта, 1996. – 78 с.

Господарський кодекс України. – К., 2003.

Цивільний Кодекс України // Голос України.– 2003.– № 45–46.

Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 3 грудня

1990 р., № 508 // Закони України. – Т. 1. – К., 1996. – С. 37–47.

Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р., № 6477 // Закони України. – Т. 1. – К, 1996. – С. 173–188.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 груд­ня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. – 17 січня.

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 р., № 959 // Закони України. – Т. 1. – К., 1996. – С. 333–368.

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня

1991 р., № 1201 // Закони України. – Т. 2. – К., 1996. – С. 3–18.

Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня

1991 р., №1576 //Закони України. – Т. 2. – К., 1996. – С. 189–213.

Закон України “Про колективне сільськогосподарське під­приємство” від 14 лютого 1992 р., № 2114 // Закони України. – Т. 3. – К., 1996. – С. 22–33.

Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 1992 р., № 2132 // Закони України. – Т. 3. – К., 1996. – С. 47–55.

Закон України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” від 10 квітня 1992 р., № 2269 // Закони України. – Т. 3. – К., 1996. – С. 220–229.

yle="text-align: justify;">Закон України “Про відновлення платоспроможності боржни­ка або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р., №784 // Відомості Верховної Ради. – 1999.– № 42.

Закон України “Про загальні засади створення і функціонуван­ня спеціальних (вільних) економічних зон” від 13 жовтня 1992 р., № 2673 // Закони України. – Т. 6.– К., 1996.– С. 114–125.

Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 29 листопада 1993 р., № 3659//Закони України. – Т. 6. – К., 1996. – С. 114–125.

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р., № 334/94 // Закони України. – Т. 7. – К., 1996. – С. 462–491.

Закон України “Про поставки продукції для державних по­треб” від 22 грудня 1995 р., № 494/95 // Закони України. – Т. 9. – К., 1996. – С. 313–319.

Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р., № 93/96 // Закони України. – Т. 10. – К., 1996. – С. 111–119.

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 1996 р., № 236 // Закони України. – Т. 10. – К., 1996. – С. 303–311.

Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 р., № 2213-ІІІ // Голос України. – № 37 (27 лютого). – 2001. – С. 4-9.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 22 травня 2003 р., № 882-ІУ // Голос України. – № 115–116 (24 червня). –2003. – С.22–29.

Постанова Верховної Ради України від 14 лютого 1992 р., № 2116 “Про управління майном підприємств, установ і органі­зацій що є у загальнодержавній власності” // Відомості Верховної Ради України. – № 20. – 1992. – С. 274.

Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” // Відо­мості Верховної Ради України. – № 7. – 1993. – С. 184.

Постанова Ради Міністрів України від 15 квітня 1991 р. № 99 “Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спе­ціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяль­ності” // ЗП УРСР, 1991. – № 25. – С. 37.

Постанови Пленуму Верховного суду України за 1995–1998 рр. – К.: Юрінком, 1998.

Грищенко Г. А. Законодавчі гарантії захисту іноземних інвес­тицій // Право України. – 1996. – № 7.

Демиденко В.В., Шемякін О.М. Право України. – К.: Правові джерела, 1994.

Корнєєв В.П., Лукашенко А.Н. Правовий захист вітчизняних інвесторів // Право України. – 1996. – № 8.

Клейн Л.И. Предпринимательское право. – М.: Юридическая литература, 1993.

Мартемьянов В.И. Хозяйственное право. – М.: Юридическая литература, 1994.

Мамутов В.К. Хозяйственное право. – К., 2002.

Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. – К.: Вен-турі, 1996.

Омельченко А.К. Законодавство про іноземні інвестиції в сис­темі законодавства України // Право України. – 1996. – № 8.

Мусієнко В.О. Щодо законодавчих гарантій іноземних інвес­тицій // Право України. – 1997. – № 3.

Святоцький О.Р., Захарченко Т.Л., Борисенко І.Р. Окремі пи­тання правового регулювання іноземних інвестицій // Право Ук­раїни. – 1997. – № 3.

Шавкун В.І. Правові основи підприємницької діяльності.– К.: Правові джерела, 1997.

 

< Попередня
 
Авторизація
Пошук