Головне меню
Головна Підручники Судова бухгалтерія Судова бухгалтерія: Підручник ГЛАВА 5 Документальний аналіз та основи його застосування // § 1. Поняття документального аналізу

ГЛАВА 5 Документальний аналіз та основи його застосування // § 1. Поняття документального аналізу

Судова бухгалтерія - Судова бухгалтерія: Підручник
44

ГЛАВА 5

Документальний аналіз та основи його застосування

§ 1. Поняття документального аналізу

У системі методів судової бухгалтерії документальний аналіз посідає особливе місце у зв’язку з обов’язковістю його застосування під час формування доказової бази в окремих кримінальних справах. Наприклад, розмір заподіяного збитку не може бути встановлений без використання доку­ментів. Крім того, зберігаючи самостійне значення, доку­ментальний аналіз у процесі розслідування часто стає про­довженням бухгалтерського або економічного аналізу. При цьому крім бухгалтерських і економічних документів до досліджуваних об’єктів документального аналізу можуть входити й неофіційні облікові документи.

Основним методом документального аналізу є виявлен­ня документальних невідповідностей як засобу встанов­лення деструктивних чинників господарської діяльності, викликаних підробками, частковими підмінами або зни­щенням документів, іншими подібними ознаками злочи­ну. Документальний аналіз використовує специфіку взає­мозв’язку між деструктивністю чинників господарської діяльності і порядком їхнього документального відобра­ження. У загальному вигляді документальний аналіз може розглядатись як ретроспективне дослідження фактичних обставин, що виявляються в особливостях зовнішнього оформлення або в утриманні облікових документів для визначення відповідності (або невідповідності) досліджу­ваного процесу встановленим нормам, правилам та інструкціям. Метою такого аналізу є виявлення деструк­тивних чинників господарської діяльності, що проявля­ються у формі специфічних невідповідностей: суперечнос­тей у змісті окремого документа; у змісті облікових доку­ментів, що відображують ту саму або взаємоповязані господарські операції, або однорідні господарські опе­рації. Для виявлення кожного виду невідповідностей використову

ються конкретні методи і групи прийомів дослі­дження документів, що допомагають розкривати еко­номічні злочини.

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук