Головне меню
Головна Підручники Державне будівництво та місцеве самоврядування Державне будівництво і місцеве самоврядування Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — X.: Право, 2005. - 256 с.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — X.: Право, 2005. - 256 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування - Державне будівництво і місцеве самоврядування
535

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

 

 

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

За редакцією кандидата юридичних наук, доцента С. Г. Серьогіної

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків «Право»

2005

 

Гриф "Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів "надано 11.04.2005р.

Підручник підготовлений викладачами кафедри державного будівництва і місцевого самоврядування Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

Рецензенти

Ю. М. Тодика, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

О. Н. Ярмиш, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Ю. П. Битяк, член-кореспондент Академії правових наук України, кандидат юридичних наук, професор

 

Авторський колектив

7. 7. Бодрова, канд. юрид. наук — гл. 9, 13 (§ 2), 14 (§ 7)

С. В. Болдырев, канд. юрид. наук — гл. 13 (§ 1, 3—6

)

8. О. Величко, канд. юрид. наук — гл. 10

А. І. Кулакова, канд. юрид. наук, доцент — гл. 2 (§ 7), 5 (§ 1, 6-7)

П. М. Любченко, канд. юрид. наук, доцент — гл. 8, 11, 12, 14 (§ 2, 4-6)

С. Г. Серьогіна, канд. юрид. наук, доцент — вступ, гл. 1,2 (§1-6), 3,7, 14 (§1,3), 15

К. Є. Соляннік, канд. юрид. наук — гл. 5 (§ 2—5), 16

Т. В. Стешенко, канд. юрид. наук — гл. 6 (§ 1), 17

Л. В. Челомбітько — гл. 4, 6 (§ 2—5)

 

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — X.: Пра­во, 2005. - 256 с.

 

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль­ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгляда­ються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Ре­спубліки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципаль­них службовців.

 

Наступна >
 
Авторизація
Пошук