Головне меню
Головна Підручники Адміністративне право Адміністративне право України: Підручник Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.

Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.

Адміністративне право - Адміністративне право України: Підручник
480

Державний вищий навчальний заклад

„ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

 

 

 

Київ 2008 ББК УДК

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою

Запорізького національного університету

25 березня 2008 року, протокол № 8

 

 

Рецензенти:

Професор кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії державної податкової служби України, доктор юридичних наук, професор В.К. Шкарупа;

Заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор С.В.Пєтков;

Перший проректор Інституту права Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.Г.Лукашевич.

 

Адміністративне право України: Підручник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О. – Київ: „Істина”, 2008. - с.

 

У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Адміністративне право”

. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

 

 

У підготовці підручника взяли участь:

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завкафедрою адміністративного та господарського права, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, Заслужений юрист України (розділ 1, 5)

Ващенко Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Поліщук Віктор Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (розділ 6, 7)

Пирожкова Юлія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 9, 10, 11)

Армаш Надія Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права Класичного приватного університету (розділ 2)

Сінєльнік Руслан Васильович, старший викладач кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету (розділ 8)

Лютіков Павло Сергійович, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 1)

Кукурудз Роман Орестович, старший викладач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3,4 )

Кукурудз Тетяна Юріївна, аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету (розділ 3, 4)

 

< Попередня   Наступна >
 
Авторизація
Пошук